Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Barn och TV-tittande

shadow

Ett- och tvååringar behöver inte TV eller surfplatta. För dem är världen tillräckligt komplicerad för att hjärnan ska utvecklas i en rasande takt – med de intryck som finns i den verkliga världen. När barnet blir lite större kan bra program på ”padda” eller TV vara både stimulerande och lärorikt.

Barn under två år bör inte se på TV alls, anser de flesta experter. Man är överens om att det inte tillför det lilla barnet något viktigt, men inte fullt lika eniga om ifall TV-tittandet är skadligt för riktigt små barn.
I lite högre åldrar kan bra TV-program däremot vara utvecklande, särskilt ifall du som vuxen har möjlighet att hålla barnet sällskap och kommentera eller svara på frågor.

För några år sedan konstaterade en amerikansk studie att en tredjedel av alla amerikanska tremånadersbebisar såg på TV regelbundet, och att många föräldrar var av den uppfattningen att det var bra för barnet.
Sedan dess har det kommit en rad larmrapporter kring TV-tittandets negativa effekter: TV-tittande i låg ålder gör att koncentrationsförmågan försämras och risken för sömnproblem ökar. Man har till och misstänkt att hjärnutvecklingen hämmas och att regelbundet TV-tittande före tre års ålder kan kopplas till inlärningssvårigheter. Kanske kan det vara särskilt skadligt för de mindre barn som har anlag för t ex ADHD.

Småbarn blir inte smartare av TV

En DVD som marknadsförs såsom särskilt utvecklande för spädbarns intelligens och ordförråd är Baby Einstein, och det finns även filmer för riktigt små barn. Men det mesta tyder på att effekten inte blir den utlovade: Ju mer tid småbarn tillbringar framför TVn desto färre ord lär de sig, och desto sämre blir deras koncentrationsförmåga när de börjar skolan.

Böcker, traditionella eller digitala sådana, stimulerar hjärnan på andra sätt. Hugo Lagercrantz, barnläkare och professor vid Karolinska Institutet, vill betona vikten av att vi fortsätter att läsa högt för våra barn medan de är små. Det inspirerar dem också till att läsa mer själva så småningom, i stället för att bara titta på TV.

– Små barn behöver inte TV. Den riktiga världen är fullt tillräcklig. Att leka eller läsa med mamma eller pappa gör att hjärnan utvecklas på ett bättre sätt.

I många TV-program förekommer det klipp, zoomningar – något som är förvirrande för det lilla barnets hjärna. Före två års ålder är hjärnan inte mogen att bearbeta sådana intryck över huvud taget. Djupseendet är inte heller färdigutvecklat, vilket gör att barnen flackar med blicken över teveskärmen. Risken är att synapserna, kontakterna mellan nervbanorna, kopplas fel, säger Hugo Lagercrantz. Och små barns hjärnor utvecklas i en rasande fart: I treåringens hjärna bildas upp till 1 miljon synapser – i sekunden!

Max en timmes TV/skärmfilm om dagen för förskolebarn

Amerikanska barnläkare rekommenderar max en timme per dag för barn mellan två och fem års ålder. Och ingen TV alls före två år. I Sverige finns inga riktlinjer, men väl en hel del goda råd.

En viktig aspekt av att inte titta för länge på TV är att det gör barnet passivt. Det lämnar mindre utrymme för egna initiativ till lek, fysisk rörelse, att prata med andra – och från att utveckla den egna fantasin när det uppstår en stunds långtråkighet. Att dagligen sjunka ned framför ett färdigserverat underhållningsprogram är vanebildande. Sitter barnet där ensam blir det dessutom en envägskommunikation som kan varas svår att värja sig emot.
– Vissa filmer kan verka skrämmande och därför är det bra om man sitter med sitt barn och tittar på TV, helst ända upp i femårsåldern, kommenterar Hugo Lagercrantz.
Även inlärning fungerar bättre om barnet har någon att ställa frågor till.
– När små barn gör någonting vänder de sig till föräldern för att få bekräftelse, de vill ofta prata om vad de ser, och det går ju inte om de sitter ensamma framför TVn.

Pedagogiska program, jo de är bättre

För äldre förskolebarn och skolbarn kan TV tillföra mer, och naturligtvis finns det sämre och bättre barnprogram. De bolibompa-inslag som visas på SVT är oftast genomtänkta och begripliga för yngre barn. Barn som tittar på program med pedagogiska inslag har visat sig klara skolan bättre än de som tittar på rena underhållningsprogram (t ex tecknad film i högt tempo).

Utbildningsradion och SVT Play har många olika pedagogiska – och faktiskt ganska roliga – program på  UR.se. Även knep för skolbarn.

Textade men odubbade engelska TV-program bidrar till att barn och ungdomar lär sig engelska betydligt snabbare än förr i världen. Precis som vissa dataprogram och appar med engelska inslag. Den ökade floden av intryck och stimuli i dagens samhälle, inklusive TV-tittandet, har ökat vår intelligens generellt. Men för mycket TV-soffa ger fysisk inaktivitet och ökad risk för alla möjliga sjukdomar senare i livet. Även för oss vuxna!

Uppdaterad nov 2016

Författare:
Åsa Fagerström, medicinjournalist

Råd om barn och TV-tittande

• Vänta helt med TV-tittande till två års ålder, rekommenderar den amerikanska barnläkarakademien.

• Begränsa TV-tittandet till högst 1–2 timmar per dag för barn mellan två och fem år, helst tillsammans med föräldrarna. Det menar flertalet svenska experter även om det inte finns några rekommendationer till föräldrar.

• Att titta på olika TV-program tillsammans och prata om det man sett är ett bra sätt att låta barnet bekanta sig med både vuxenvärlden, och med världen bortanför den egna vardagen. Ge utrymme för barnets egen tolkning.

• Hjälp barnet begränsa tiden vid surfplattan och TV – här finns oftast inte något naturligt avslut. Se till att det blir rimliga proportioner mellan skärmtid och rörelsetid. Försök att föregå själv med gott exempel!

• För mycket skärmtid före läggdags ger ofta sämre sömn. Barn behöver 10-11 timmars vila per natt för sin återhämtning.

• Låt inte plattor och TV konkurrera ut egen läsning totalt. Såväl de enklaste serietidningarna och mer avancerade böcker främjar språkutvecklingen på ett svårslaget sätt.

• Gör det möjligt för barnet att ibland leka för sig själv, dagdrömma eller ha lite långtråkigt – då brukar det bli utrymme för egna idéer. Att ständigt vara inbokad på aktiviteter och därefter sitta vid en skärm som serverar information kan orsaka stress.

Expertsvar, fakta och tips

Så hjälper du ditt barn utveckla sin inre föreställningsvärld

Dataspel och appar för barn

Grundtrygghet och självkänsla

Terrorhot – hantera barns rädslor rätt

shadow

Barnsäkerhet och risker

Förebygg olyckan! Spädbarn riskerar fall och kvävningsolycka. Förskole- och skolbarn kan råka ut för förgiftning, brännskada, trafikolycka eller drunkning.

Läs merarrow
shadow

Stöldskydda bilen med märk-DNA

Ett sätt att skydda sin bil mot stölder är att DNA-märka de delar som är mest attraktiva att stjäla; ratt, airbag, gps och backspeglar. Idag är det enkelt att pensla på unikt märk-DNA som gå…

Läs merarrow