Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Barnsäkerhet och risker

shadow

De flesta barnolycksfall inträffar i hemmet och den vanligaste orsaken för sjukhusvård är fallskador. Brännskador och förgiftningar inträffar också oftast hemma.

Gör vad du kan för att minskar risken för olycka. Läs igenom fakta här nedan och kolla upp om ni har ett säkert hem med hjälp av vår checklista – Riskprofilen för säkerhet i hemmet.

Olika åldrar – olika typer av olyckor

Spädbarn
– drabbas huvudsakligen av fall och kvävningsolyckor.

Förskolebarn
– riskerar framförallt att utsättas för förgiftningar, brännskador och andra skador i hemmet. De vanligaste brännskadorna är skållning och kontakt med elektriska plattor.

Skolbarn
– råkar oftare ut för drunkning, idrottsskador och trafikolyckor. Pojkar är generellt mer olycksdrabbade än flickor.

Fallolyckorna ökar mest

Risken att dö i en fallolycka är fem gånger högre än att dö i en trafikolycka. Fall är, tillsammans med förgiftningsskador, även den olycksform som ökar mest i Sverige. I Trygg-Hansas undersökning från 2014 uppger så många som 6 av 10 föräldrar att deras barn fallit så pass illa att de behövt uppsöka akut sjukvård.

Det är något fler pojkar än flickor som råkar ut för fallskador och ett-åringar är den åldersgrupp som råkar ut för flest fallskador där dessutom fyra av fem skador drabbar huvudet.

Fallolyckor med små barn sker oftast i hemmet. För de äldre barnen är sport- och idrottsplatser den vanligaste skadeplatsen.

Brännskador drabbar småbarnen

Brännskador är ett annat vanligt barnolycksfall, även om det inte handlar om ett stort antal barn. De vanligaste brännskadorna är skållning och kontakt med elektriska plattor. Det är framför allt barn under 5 år som råkar ut för dessa skador.
För barn under 7 år är frakturer kräver mest sjukhusvård.

Få dödsfall är ändå för många

Glädjande nog så minskar antalet olyckor stadigt. Under de senaste tio åren har antalet barn som förolyckas i trafiken, drunknar eller drabbas av andra olyckor som leder till dödsfall i det närmaste halverats.

En viktig orsak till det är att det i många år pågått ett målmedvetet arbete med att minska olycksfall bland barn. Svenska föräldrar har också fått en allt ökad medvetenhet om vilka risker som finns och hur de kan förebyggas.
Men vissa år ökar t ex drunkningsolyckorna, vilket är oroande.

Ett sätt att ge riktigt små barn vattenvana är att lära dem flyta.
Läs gärna mer om Babybojen och testa själv i badkaret!

Trygghet för barn i hemmet? Testa med Riskprofilen

 

Författare:
Eva Gärdsmo Pettersson och Gisela Zeime
Uppdaterad av Åsa Fagerström

shadow

Blöjavvänjning - potträning

Vanligtvis blir svenska barn inte blöjfria förrän vid 2-3 års ålder. Men vissa föräldrar satsar på blöjavvänjning långt tidigare.

Läs merarrow
play-button
shadow

Viktoria hjälte i drama på isen

En helt vanlig vinterdag blev till ett drama på liv och död. Läs om hur läraren Viktoria Rydin räddade livet på en kvinna som föll genom isen.

Se filmen härarrow