Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Blöjavvänjning - potträning

shadow

Det finns många varianter av blöjavvänjning – eller pottillvänjning. Vissa föräldrar låter sina barn vara blöjfria under vissa perioder när de är mycket små, och för vissa fungerar det bra. Men normalt dröjer det till 2-3 års ålder innan barnet visar eget intresse för att sitta på toa eller potta, och blir blöjfritt.

Oavsett om det blir en tidig eller sen avvänjning – det viktiga är att föräldrar inte pressar barnen när de skall lära sig att kontrollera sitt kiss och bajs.

Tidig eller sen blöjavvänjning

Den tidiga potträningsmetoden handlar om att föräldrar lär sig läsa små signaler hos sina barn när de är på gång med kiss och bajs. Även mycket små barn på bara några månader går att ”läsa av”. I flera asiatiska länder är denna metod den vanligaste. Dock krävs en del av föräldrarna för att det skall fungera. Det krävs att föräldrarna är uppmärksamma på sina barn och deras kroppsspråk. Det kan handla om ett speciellt gnäll eller att de blir röda i ansiktet. När föräldrarna uppfattar dessa signaler tar de barnet till pottan eller toan och håller barnet över den. Om det kommer något gör de samtidigt ett ljud (tsss). Efter ett tag förknippar barnet ljudet med kiss och bajs. Så småningom kan barnen göra toalettbestyren när föräldrarna säger ljudet.

Det viktiga är att föräldrar inte pressar barnen när de skall lära sig att kontrollera sitt kiss och bajs. Varken framgångar eller misslyckanden behöver uppmärksammas speciellt. Sedan om blöjavvänjning sker vid 3 månader eller 3 år kan bero på vad som passar olika familjer. Att blöjutgifterna blir mindre vid tidig avvänjning främjar både miljön och familjens ekonomi och ena sidan, men kanske familjens flexibilitet blir något mindre med de blöjfria barnen med den ständiga passningen. Samtidigt är den ökade uppmärksamheten på barnet något som kan främja barnen.

När kan barnet sluta med blöja?

Som sagt kan barn sluta tidigt. Men ofta är inte de tidiga barnen helt torra förrän vid 1,5 år. Under olika utvecklingsperioder kommer barnen vara mer eller mindre intresserade av att kommunicera sin nödighet.

De flesta traditionella blöjbarn blir torra mellan två och tre år. Önskan att klara sig själv tar till sist över, och barnet vill använda sin potta. Men man skall veta att för ett fåtal barn tar det lite längre tid. 10% av flickorna och 25% av pojkarna är inte blöjfria vid 3 års ålder.
För de allra flesta barn räcker det att föräldrarna låter barnet sitta en stund på pottan efter måltiderna, när barnet vill det. Traditionella blöjbarn börjar med detta senast vid 1,5 år. Rätt var det är kommer det något i pottan!

Av praktiska skäl väljer många föräldrar att sätta igång med blöjavvänjningen under sommar eller semester.

Gör ingen stor sak av att gå på pottan

Det viktiga är att inte göra någon stor sak av pottgåendet – och att inte uppmärksamma de första lyckade försöken för mycket heller. Det är ingen prestation att gå på pottan. Det är bara något man gör. Man bör naturligtvis inte betona misslyckanden heller på ett överdrivet sätt. Olyckor händer, barn väter ner sig – både de som tränas tidigt och sent.

Men barn är olika. En del barn kan behöva lite försiktig press på sig, men det gäller att vara uppmärksam så att det inte blir en konfliktsituation. Som förälder måste man vara beredd att lägga ner pottinlärningen ett tag om det låser sig. Gå då tillbaka till blöjan ett slag.

Den egna viljan

Vissa barn har behov av att visa att de bestämmer över sin avföring eller urin själva och väljer kanske att inte göra det i pottan under vissa perioder. Detta kan vara svårare för de lite äldre barnen. Därför menar vissa att potträning före ett och ett halvt års ålder är att föredra. Då är inte den egna viljan lika utvecklad. Pottvägran hos 2 och 3-åringar kräver föräldrarnas tålamod och förståelse, precis som all annan trots eller självständighetsiver. Självständighetsiver är något bra i grunden! Försök igen – när barnet vill.

Barn kan också i övergången till blöjfrihet önska många övergångsvarianter:
En del barn vill inte ha blöja på natten för att de har klarat dagarna utan blöja. Andra barn vill inte bajsa på dagiset, men det går bra hemma – eller tvärtom. Vissa barn kissar på pottan men kräver blöja för att bajsa.

Tvång kan ge problem

Alla varianter är normala och det gäller att vara så accepterande som möjligt. Föräldrar bör tänka på att alla barn lär sig gå på pottan förr eller senare – precis som de lär sig att gå. Överdriven iver eller tvång från föräldrarnas sida förvärrar bara situationen, och kan leda till problem.

Uppdaterad juni 2015

Faktagranskad av:
Eva Hoff, utvecklingspsykolog

 

shadow

De sju intelligenserna

Är ditt barn duktigt på att uttrycka sig? Det tyder på hög lingvistisk intelligensnivå. Men det finns sex andra typer av intelligens som man brukar tala om.

Läs merarrow
shadow

Fallolyckor

Upp till tre års ålder sker de flesta fallolyckor inomhus. För lite större barn handlar det oftare om fall från exempelvis cyklar, gungor och studsmattor.

Läs merarrow