Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

De sju intelligenserna

shadow

Både vi vuxna och våra barn har olika mått av flera olika typer av intelligens. Därför lär vi oss också på olika sätt, och vissa pedagogiker passar vissa barn bättre än andra.

Man brukar tala om sju olika typer av intelligens. Här nedan finner du en kort beskrivning av dessa. Läs gärna också artikeln om särbegåvning och särbegåvade barn.

Lingvistisk intelligens

Förmågan att lära sig språk, skrivet och talat och att använda språket för att uppnå vissa mål. Denna intelligens omfattar även förmågan att använda språket för ett retoriskt eller poetiskt syfte. Howard anser att författare, poeter, advokater och talare har hög lingvistisk intelligens.

Logisk-matematisk intelligens

Förmågan att logiskt analysera problem, klara av matematiska problem och att undersöka resultat på ett vetenskapligt sätt. Howard anser att denna intelligens oftast associeras med vetenskap och matematik.

Musikalisk intelligens

Förmågan att framföra, komponera och att uppskatta musikstycken. Enligt Howard Gardner går denna intelligens nästan helt parallellt med den lingvistiska.

Kroppslig-kinestetisk intelligens

Förmågan att använda hela eller delar av den egna kroppen för att lösa problem. Att använda psyket för att koordinera kroppsrörelser. Howard Gardner anser att mental och fysisk aktivitet är besläktat.

Spatial intelligens

Förmågan att känna igen och att kunna tänka i bilder. Intelligensen kan ökas genom att använda bildspråk och aktiv fantasi.

Interpersonell intelligens

Förmågan att förstå avsikter, motiveringar och önskningar hos andra människor. Den tillåter människor att arbeta effektivt med varandra. Utbildare, säljare, religiösa och politiska ledare samt advokater behöver alla en väl utvecklad interpersonell intelligens.

Intrapersonell intelligens

Förmågan att förstå sig själv och att respektera sina känslor, rädslor och drivkrafter. Howard Gardners syn är att detta handlar om att vi har effektiva modeller av oss själva och där vi kan använda informationen för att styra våra liv.

Text:
Annika Persson, journalist

shadow

Familjedaghem - dagmamma

Hos en dagbarnvårdare, ofta kallad dagmamma, kan barnet få träffa andra barn i en hemmiljö. Det kan vara lite lugnare och passar vissa barn.

Läs merarrow
shadow

Sängvätning - enures

5-10 procent av alla sjuåringar kissar på sig under natten flera gånger i veckan. Sängvätning är jobbigt men går oftast över av sig självt, med tiden.

Läs merarrow