Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Föräldrakooperativ

shadow

Föräldrakooperativ drivs som en ekonomisk förening, av familjerna som använder förskolan. Det vanligaste är att man söker plats för sitt barn i ett redan befintligt föräldrakooperativ.

Men det är förstås också möjligt att gå ihop med en grupp andra föräldrar för att tillsammans bilda ett eget föräldrakooperativ.

Väljer man denna form av barnomsorg krävs egna arbetsinsatser av varierande omfattning. Administrativa sysslor som bokföring och löneutbetalningar brukar delas upp mellan olika personer i föräldragruppen. Ibland är det föräldrarna som har hand om matlagning och städning enligt rullande schema.

Det är också vanligt att barnens föräldrar rycker in som vikarier, när någon i personalen är sjuk. Genom att då och då arbeta på förskolan får du många värdefulla inblickar i ditt barns vardag.
Att vara delaktig i driften av förskolan skapar ofta samhörighet både mellan olika familjer, och mellan familjerna och dagispersonalen. I de flesta fall har man goda möjligheter att påverka verksamheten.

Men det gäller att tänka sig för innan man väljer föräldrakooperativ. Alla föräldrar har inte lika lätt att på kort varsel få ledigt från sitt jobb för att t ex ställa upp som vikarie. Blir det sådana inhopp kan inkomstbortfallet också snart märkas.

Författare:
Anna-Lena Stålnacke, journalist

shadow

Inskolning på förskola

Dags för förskola? Det kan kännas tufft att vinka hejdå till sitt lilla barn första gångerna. Här får du tips och goda råd inför inskolningen.

Läs merarrow
shadow

Nässelutslag

Nässelutslag - urtikaria - är inte farliga så länge de inte slår upp i munnen eller i luftvägarna, och de brukar försvinna av sig själva.

Läs merarrow