Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Förskola och dagmamma

shadow

Kommunal barnomsorg kan antingen vara kommunal förskola eller kommunalt familjedaghem. Den öppna förskolan drivs också av kommunen. Sedan finns det privat drivna förskolor, föräldra- och personalkooperativ. Det finns olika typer av pedagogiker, syskongrupper och så vidare. 

Här kommer en översikt av vilka former av barnomsorg som erbjuds i Sverige, och vad ni har att välja på för ert lilla barn.

Kommunal förskola

Det är den vanligaste formen av barnomsorg och i dagligt tal ofta kallat dagis.
Läs mer om hur det fungerar på kommunal förskola här.

Kommunalt familjedaghem (dagmamma)

Det innebär att barnen vistas hemma hos en kommunalt anställd dagbarnvårdare, oftast i sällskap av flera andra barn.
Läs mer om hur det fungerar med familjedaghem här.

Öppen förskola

Det är en kostnadsfri verksamhet som främst vänder sig till barn som ännu inte börjat på förskola eller hos dagmamma.
Läs mer om hur det fungerar på den öppna förskolan här.

Privat barnomsorg

Den privat barnomsorgen omfattar förskolor som drivs som bolag, enskilda familjedaghem, föräldrakooperativ eller personalkooperativ. Många kyrkor och andra religiösa samfund har också förskoleverksamhet.

Kommunernas dagiskö gäller inte för enskilt drivna förskolor och familjedaghem. Man får vända sig till det eller de dagis man är intresserad av för att ställa sitt barn i kö just där.

Inom den privata barnomsorgen finns också många förskolor med speciell pedagogik, till exempel Montessori och Waldorf.

Föräldrakooperativ

Drivs som en ekonomisk förening, av de familjerna som har sina barn på förskolan.
Läs mer om fördelar och nackdelar med föräldrakooperativ här.

Personalkooperativ

Betyder att förskolans drivs och ägs av den personal som arbetar där tillsammans.

Olika pedagogiker

När man besöker förskolor får man ofta höra att arbetet är inspirerat av – eller följer – den ena eller andra pedagogiska inriktningen. Här hittar du en sammanfattning om vad Freinet, Montessori, Reggio Emilia och Waldorf står för.
Ytterligare en inriktning för både förskolor och skolor är I Ur-och-Skur med fokus på mycket utevistelse.

Småbarnsgrupp eller syskongrupp? Fler begrepp att hålla reda på!

Småbarnsavdelning

Många förskolor har speciella småbarnsavdelningar, oftast för barn upp till tre års ålder. Fördelen är att gruppen är mindre eller att där finns fler förskollärare/barnskötare. Verksamheten kan också specialanpassas efter de mindre barnens behov.

Vissa föräldrar tycker ändå att det kan bli ganska rörigt i en småbarnsgrupp. Mycket av personalens tid försvinner till praktiska saker som hjälp med av- och påklädning och blöjbyten.

Åldersindelade avdelningar

Vissa större förskolor har åldersindelade grupper så att alla barn som hör till en viss årskull hör till samma avdelning.

Syskongrupper och åldersintegrerade grupper

I en syskongrupp finns barn i olika åldrar på samma avdelning. Gruppen är oftast större och färre förskollärare/barnskötare har ansvar för fler barn.

Den stora fördelen är att de små barnen lär sig mycket av de större, en del tycker sig exempelvis märka att småbarn som går i syskongrupp lär sig prata bättre och snabbare än deras jämnåriga i småbarnsgrupp.

När en syskongrupp fungerar bra tränas barnen i att ta ansvar, eftersom de större barnen ofta får hjälpa de mindre. En annan fördel för familjer med flera barn är att de kan höra till samma avdelning. Ofta känns det tryggare för en lillasyster/lillebror att skolas in på dagis när ett äldre syskon finns i närheten.

Vanligtvis är inte alla aktiviteter gemensamma i en syskongrupp. När det gäller mer styrda aktiviteter som exempelvis gymnastik, pyssel, bakning och annat som hör till vardagen på många förskolor, delas barnen upp åldersmässigt.

Läs mer om invänjning på förskola och råd om barnet inte vill vara på förskolan.

Författare:
Anna-Lena Stålnacke, journalist

 

shadow

Föräldrakooperativ

Väljer ni ett föräldrakooperativ som förskola till ert barn får ni god insyn i barnets vardag. Men räkna också med att behöva lägga ner en del eget jobb.

Läs merarrow
shadow

Cirkulationssvikt (chock) hos barn

Risk för cirkulationssvikt eller chock finns vid kraftiga yttre eller inre blödningar, brännskador eller kraftiga allergiska reaktioner. Så förebygger du.

Läs merarrow