Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Fyra pedagogiker - Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, Freinet

shadow

Freinet, Montessori, Reggio Emilia och Waldorf – fyra pedagogiker för barnets bästa.

Här nedan följer en kort beskrivning av idéerna bakom de olika pedagogikerna. Kanske stämmer någon av dessa in på era egna tankar om barns utveckling, eller så kanske ni har ett barn som trivs särskilt bra i någon av dessa verksamheter.

Freinet

Célestin Freinet föddes 1896 i Frankrike och har utformat en pedagogik som kallas verklighetspedagogik eller arbetspedagogik.

Han har ifrågasatt den traditionella skolans auktoritära undervisning och ville skapa en skola där elever får uttrycka sig fritt, ges möjlighet att utveckla sin fantasi och skaparlust.

Eleven får erfarenhet genom experiment, undersökande arbetssätt och direktstudier av verkligheten. Handens och intellektets skolning ses som lika viktig. I Sverige finns det lärare som arbetar efter Freinets grundtankar.

Montessori

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare och kom i sitt arbete i kontakt med mentalt störda och socialt missgynnade barn.

Hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art och att deras tillstånd kunde förbättras genom intellektuell stimulans. Hon började praktisera sina idéer även på helt friska barn.

Utgångspunkten är att barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje men att barns intressen varierar med ålder och mognad.

Maria Montessori fann att barn under olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Montessoris idé om inlärning handlar, liksom inom Waldorfpedagogiken, om att gå från det konkreta till det abstrakta.

Det material som används i förskole- och skolverksamhet ska stimulera till såväl praktiska som intellektuella och sinnetränande övningar.

Reggio Emilia

Ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

En pedagogik som enligt förespråkarna ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändringar.

Reggio Emilia har inget pedagogiskt program som man bara kan ta över. Däremot kan man inspireras av grundtankarna för att utveckla dem i sin egen verksamhet, utifrån sina egna förutsättningar.

Waldorf

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människans tankar, känslor och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt.

Pedagogiken har sin grund i Rudolf Steiners antroposofi och bygger på att inlärningen börjar med det konkreta, hantverksmässiga, för att sedan successivt gå mot det mer abstrakta, eller som man formulerat det ”Den som kan röra fingrarna smidigt, blir också rörligare i tanken.

Text:
Gisela Zeime, journalist

shadow

Fyraårskontrollen

Dags för fyraårsundersökning? Här testas inte bara hörsel och syn, utan även barnets uppfattningsförmåga och motoriska mognad.

Läs merarrow
shadow

Rätt klädd på vintern

Rätt kläder är viktigt när barn vistas ute vintertid. Vilka man ska välja beror på till exempel barnets ålder, rörelseförmåga och aktivitet.

Läs merarrow