Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Rädd för främlingar

shadow

Barnet har lärt sig att känna sig delaktigt i sin verklighet och har förstått att det kan påverka sin omvärld i någon utsträckning. En dag ökar ängslan åter hos barnet. Det är helt naturligt. Allt känns inte lika tryggt längre. Någon gång efter sex månader kan det förut så nyfikna barnet plötsligt vara rädd för alla främlingar.

Världen är en tid barnets alldeles egen. Det är en berusande känsla.
Varefter världen vidgas och visar sig stor, blir den också mer ogripbar och främmande. Barnet blir reserverat mot denna sin allt större omvärld, och ofta rädd för främlingar. Barnet kan också börja betrakta bekanta till familjen, som barnet lärt känna relativt väl, med nya ögon. Det är älltså helt naturligt att barns skepsis ökar gentemot vuxna de tidigare visat full öppenhet.

Rädsla för främlingar är ett naturligt steg i utvecklingen

Föräldrar uppfattar lätt detta som en tillbakagång i barnets utveckling när de jämför med den öppenhet som barnet helt nyligen visat. Men det är ett fullt naturligt steg i utvecklingen. Det visar att de mognat till insikt om en vidare värld och att allt inte kan tas lika för givet längre.

De fortsatta stegen framåt tas med större försiktighet.
Rädslan för främlingar, och för omvärlden, framträder olika tydligt hos olika barn.

Författare
Bengt Grandelius, psykolog

shadow

När ditt barn ska börja skolan

Det år ett barn fyller sex år erbjuds hen plats i förskoleklass. Vissa väljer att vänta ett år extra. Men för de flesta innebär det en spännande skolstart.

Läs merarrow
play-button
Ett barn sträcker sig efter en kopp med te.
shadow

Brännskador hos barn: Undvik och agera rätt

Hur undviker du att ditt barn får brännskador och vad gör du om olyckan ändå är framme?

Se filmen härarrow