Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Tittutlek

shadow

Tittut världen! Redan de minsta barnen älskar att leka tittut.

Som med det mesta av barns lek gäller det för dem att söka förstå komplicerade samband i livet genom egna erövringar och erfarenheter.

Att komma till insikt om att även något jag inte kan se ändå finns är någonting mycket grundläggande i ett barns hela upplevelsevärld. Det är inte självklart.

Om och om igen prövar barnet sin upptäckt: tittut: finns – finns inte – finns kvar – syns inte men finns.

Barnet finner omåttlig förtjusning i att upprepade gånger ”laborera” med sin nyvunna erfarenhet och visshet. Springer bort, utom räckhåll – för att återvända och återfinna just det förväntade!

Lek med – men låt barnet bestämma

Ta tillvara barnets förtjusning! Och din egen, om du nu själv glömt bort hur det kändes. Men – hur det än lockar dig i din egen leklystnad – ”lura” inte barnet för tidigt genom att försvinna och beröva barnet bekräftelse på sin upptäckt, inte förrän du känner att barnet fått upplevelsen tryggt i hamn.

Låt barnet ange takten för sin lek. Barn kan känna tillfällig bestörtning när den inre bild de föreställt sig inte stämmer. De kan med friskt mod ha sprungit iväg för att undersöka något i ett annat rum och på återvägen till sin trygga bas kommit fel – och inte återfunnit vad de förväntat sig. ”Krisen” lägger sig så snart de får tillfälle att söka vidare och hittar rätt.

Inre trygghet

Barnet vill upprepa sig gång på gång och verkar aldrig tröttna. Så viktig är denna upplevelse för barnet. Den är faktiskt grunden för att barnet en dag i framtiden ska kunna bära med sig och dra nytta av föräldrarnas normer och råd – även i deras frånvaro.

Barnet känner sig ha sin välmenande förälder och dennes hållning i bakgrunden att luta sig mot, som en inre trygghet. Det är utifrån denna visshet om barns behov som inskolning på förskolan sker. Barn orkar inte hålla bilden av mamma och pappas närvaro levande hur länge som helst inom sig utan att den kräver påspädning och återbekräftelse.

Ett telefonsamtal till föräldrarna  på jobbet kan vara att fylla på det här behovet för en stund när utmaningarna känns för stora. En alltför lång frånvaro från barnet – när exempelvis  föräldrarna varit bortresta några dagar – kan leda till en viss helt naturlig skepsis hos barnet vid återkomsten.  Föräldrarna har längtat och rusar barnet tillmötes, men barnet vänder sig bort och visar först ingen som helst förtjusning.

Barnet behöver tid att ”hitta tillbaka” till tryggheten hos föräldrarna i sin egen takt. Det är en sund skyddshållning barnet intar med sitt avståndstagande i detta läge. Tilliten har ställts på prov och måste få chansen att återupprättas på barnets villkor.

Detta är en av livets utmaningar som barnet måste kunna klara av för att växa till självständighet. Föräldrarna kan inte alltid finnas på plats och barnet måste kunna skapa sig en förtröstansfull känsla av att inte fördenskull ha blivit övergivet. Du kommer att bli rikt belönad för allt det samspel du bjuder på som bejakar barnets upptäckt av sig själv, sina egna förmågor och sin omvärld med dess olika utmaningar.

 

Författare
Bengt Grandelius, psykolog

 

Goda råd:

  • För ett litet barn är det inte självklart att någon eller något finns kvar som man inte kan se. Det upplevs försvinna så snart det inte syns. Den viktiga insikten att något verkligen kan bestå, jobbar barn hårt för att erövra. Stimulera barnet genom att leka med i leken.
  • Att hålla bilden av föräldrarna levande inom sig över lång tid är ansträngande för små barn. Förvåna er inte över att barnet först vänder er ryggen, även om ni som föräldrar för er del längtat och förväntar er öppna famnen. Barnet har också längtat, men vågar först inte ta ut glädjen av återföreningen.
  • När barnet blir större kan man skoja på många olika sätt – men ironi hör inte till det som brukar uppskattas. Läs gärna råd och tips i artikeln om Barn och humor.
  • Hjälp ditt barn utveckla sin inre föreställningsvärld och grundtrygghet.
shadow

Tvåspråkiga barn

Ett andraspråk är lätt för ett barn att lära in, särskilt före sex års ålder. Idag finns det förskolor som inriktas på att barnen ska bli tvåspråkiga.

Läs merarrow
shadow

Gravid vecka 36

Nu står livmodern som allra högst. Det kan vara svårt att sova ordentligt, så vila gärna ofta under dagen.Det börjar bli dags att ha en förlossningsväska redo och färdigpackad.

Läs merarrow