Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Tvåspråkiga barn

shadow

Barn har lättast att lära ett nytt språk i 2-5-årsåldern.
Ju tidigare man börjar även med ett andraspråk, desto bättre, menar Gunilla Ladberg, pedagog med särskilt fokus på tvåspråkighet.

Filius och Filia är en engelsk-svensk förskola som infört engelska på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten.

– Vi har både personal som är infödda engelsktalande personer och svensktalande pedagoger, säger Carole Fischerström, föreståndare på förskolan och en av de engelsktalande pedagogerna.

Målet är att ge barnen en naturlig del av engelskan och därför väljer de som talar engelska att alltid göra det.

Barnen pysslar, skapar och sjunger på engelska och får använda symboler för att förstärka förståelsen.
– Vi ger mycket feedback och upprepning på vad barnen säger när de talar engelska.

Det innebär inte säga vad som är rätt eller fel, det hör barnen själva i bekräftelsen de får. Vi lägger heller ingen vikt på att berömma barnen när det gäller språket. Det får i så fall föräldrarna göra.

Naturligt inslag

Engelskan ska bara vara en naturlig del i barnens verksamhet och vi pratar inte om att vi talar engelska. Den bara finns. Vi känner heller inte att resten av den pedagogiska verksamheten drabbas av att vi har engelska. Visserligen är det tidskrävande för oss i personalen, men det är också naturligt.

Upprepning och lek

Barnen behöver väldigt mycket upprepning för att få in den språkliga basen med uttal, flyt och grammatik. Det är mycket viktigare i början än ordförrådet, som kan byggas ut senare. En bra förstärkning är också att använda rim, ramsor och rörelsesånger.
– Det gäller att leka in språket, säger Gunilla Ladberg.
– Här på Filius och Filia har vi sju barn med engelskt ursprung och 14 barn som har ett svenskt ursprung. När barnen kommer hit söker de sig i början oftast till personer som talar deras eget modersmål.

Men detta ändras snabbt när de känner sig trygga. Då vänder sig barnet till alla barnen. I den fria leken pratar barnen oftast svenska med varandra, säger Carole Fischerström.

Hon har inte uppfattat att barnen blivit blyga p g a språket när de börjar här. Barnen vågar testa orden på det nya språket mer än vuxna. De här små barnen tycker inte det är pinsamt att prata engelska.

Häromdagen sa en pojke till mig:
”Kommer du ihåg när jag började här, då förstod jag inte vad du sa, men jag var heller inte rädd för det.”

Flera av barnen suger i sig det nya språket direkt och kan både förstå och uttrycka sig på engelska efter sex månader. Andra barn förstår språket mycket bra första tiden, men pratar mest på svenska. De verkar lagra språket för att plötsligt en dag spotta ur sig engelska.

Lättare ju tidigare man börjar

Niclas Abrahamsson, som forskar och undervisar på Centrum för tvåspråkighetsforskning på Stockholms universitet, berättar att om man börjar lära sig ett språk efter sex års ålder blir det klart svårare, i alla fall när det gäller uttalet.

– Att engelskan blir en naturlig integrerad del av verksamheten är viktigt. Barn i tidiga åldrar är inte redo för formell inlärning på det sätt som språkundervisning sker i skolan.

Små barn måste utsättas för en naturlig språkstimulans. Det är också viktigt att man har kompetent personal och helst lärare som är infödda engelsktalande personer.

– Jag har väldigt svårt att tänka mig, fortsätter Niclas Abrahamsson, att det skulle skada att införa en engelsktalande fröken på förskolan.

Men en risk när man pratar om ålder och språkinlärning är att man fokuserar enbart på ålder och neurologiska och biologiska fördelar. Det finns andra viktiga faktorer som spelar roll.

Vad är vårt mål med en sådan språkinlärning? Vad krävs för att genomföra det? Klarar vi det? Drabbar det den pedagogiska verksamheten hos barnen?

”Halvspråkighet” – en gammal myt

Tidigare fanns en debatt om att barn som samtidigt skulle lära sig två språk blev ”halvspråkiga” och inte tvåspråkiga.

– När begreppet halvspråkiga myntades på 70-talet fick det väldigt negativa konsekvenser. Många trodde verkligen att barnen bara lärde sig två halva språk.

Även om barnen har olika lätt att ta till sig språken är det inte så att man blir halvspråkig. Det begreppet har vi lagt bakom oss för länge sen, säger Niclas Abrahamsson.

Överdriven oro för mixade språk

– Ibland blandar barnen ihop språken. Vissa barn kan råka ta in meningar från modersmålet i det nya språket. Andra barn kan böja ett verb fel på det nya språket. Då gäller det för oss att ge feedback utan att för den delen säga att det är fel, förklarar Carole Fischerström.

– Hos vuxna finns i bland en överdriven oro över att barn som lär sig två språk ”blandar ihop” språken, d v s använder sig av ord från båda i en och samma mening eller växlar mellan meningar på de två språken i ett och samma samtal.

Att tvåspråkiga barn kan bli lite förvirrade eller att de, liksom vuxna språkinlärare, gör en massa fel är helt naturligt. Om barnet bara får träna tillräckligt och känner att språket är viktigt, kommer barnet med tiden att lära sig att hålla isär språken och göra färre fel, säger Niclas Abrahamsson.

Nöjda föräldrar

– Vi var inte nöjda med vår andra förskola och sökte därför ett nytt när pojkarna var ett och tre år gamla. Vi valde inte Filius och Filia för att de pratade engelska men tyckte ändå att det var en bonus. De får ju prova på ett nytt språk helt gratis och gör det under roliga former. De sjunger på engelska och pratar på engelska med personalen och sådär.

Policyn på dagiset är ju att den engelska personalen ska prata engelska. Men för oss föräldrar har det varit en trygghet att de kan svenska i fall det skulle hända något, såsom en krissituation. säger Anneli Törner som har sina två pojkar som är tre och fem år på Filius och Filia.

– Första tiden märkte jag inte att min äldsta son förstod eller talade engelska. Sen helt plötsligt exploderade det och han började bara prata engelska med den engelska personalen. Min yngsta som är 3 år nu använder bara enstaka ord på engelska men förstår allt.

Fördel för familjen

Denna positiva upplevelse bekräftas av Katrin Hruska en av initiativtagarna till förskolan.

– När det gäller förskola finns det för mig som förälder ett överordnat mål och det är att barnen ska trivas och må bra av att gå där. Jag var intresserad av föräldrakooperativ för att jag ville ha en liten enhet där alla kända alla.

Eftersom jag själv är väldigt språkintresserad, tyckte jag att det skulle vara spännande om barnen kunde få lära sig engelska på ett naturligt sätt, utan att behöva anstränga sig.

För vår familj är det en stor fördel att barnen kan engelska. Vi är ute och reser mycket och även om vi inte åker till ett engelsktalande land är det ofta engelskan som används för att kommunicera.

Det är kul för barnen att kunna vara med på barnaktiviteter och det känns tryggt att de kan kommunicera med personalen på engelska.

Text:
Annika Persson, journalist

Expertsvar, fakta och tips

• Språkutvecklingen hos små barn

Grundtrygghet och självkänsla

Barn och TV-tittande

Oro och ångest hos barn

• Stressade småbarn

• Dataspel och appar för barn

• Barnets hjärnutveckling

Vredesutbrott hos tvååring

Mitt blyga barn

Om barnet inte vill vara på förskolan

Kalas för små barn

Litteraturtips

Så blir barn tvåspråkiga : Vägledning och råd under förskoleåldern. Arnberg, Lenore. Wahlström & Widstrand.

Barn utvecklar sitt språk. Bjar, Louise & Liberg, Caroline (red.) Studentlitteratur.

Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Håkansson, Gisela. Lund: Studentlitteratur.

shadow

Tvååringen - trots och självständighet

Tvåårssåldern borde kanske kallas för självständighetsåldern. Barnets egen vilja bör respekteras, men det är du som förälder som fattar besluten.

Läs merarrow
shadow

Var rädd om relationen när ni blir föräldrar

Vad gör ni tillsammans, alltså bara ni föräldrar? "Inte mycket" blir svaret från många nyblivna föräldrar som försöker få livspusslet att gå ihop.

Läs merarrow