Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Tandreglering

shadow

Tandreglering brukar påbörjas någon gång mellan 8 och 16 års ålder, beroende på vilket bettfel man har.

Tidpunkten för behandlingsstart kan variera litet i olika länder beroende på tradition, behandlingsmetodik etc.

I USA behandlar man ofta något senare i åldrarna medan variationen är något större i de nordiska länderna. Man bör också hålla i minnet att olika barns käkar växer olika snabbt samt att tänderna bryter fram i väldigt olika åldrar.

Tidiga varningssignaler som kan innebära att barnet behöver tandreglering:

Finger- eller nappsugning som pågår upp i 6-7-årsåldern

• Tänder som inte riktigt får plats

• Saknade eller skadade tänder

• Svårigheter att tugga

• Otydligt tal

• Munandning

Misstänker du att ditt barn behöver tandreglering? Börja med att låta barnets vanliga tandläkare göra en bedömning som, vid behov, kan remittera till specialist.

Specialisttandläkare – ortodontister

Vanliga tandläkare ägnar sig i allmänhet inte åt tandreglering. Denna görs i stället av specialutbildade tandläkare, ortodontister.

Tandreglering kan bli en dyr affär om man betalar själv. En standardbehandling med ”räls” tar ett par år och kostar omkring 30.000 kronor.
Det finns möjlighet att få tandregleringen betald av landstinget, men av kostnadsskäl riktas detta erbjudande bara till de 25 procent som har de svåraste bettfelen. Bland dessa finns många som behöver behandling av funktionella skäl för att exempelvis säkerställa en bra tuggförmåga.

Det är en så kallad urvalstandläkare som avgör om ditt barn ska få kostnadsfri tandreglering eller inte. Urvalstandläkarna är specialister med hög kompetens, utsedda av landstinget.
Om urvalstandläkaren säger ja till landstingsbetald behandling så beställer man tid hos en tandregleringsklinik.

På de flesta håll i landet görs tandregleringen av folktandvården. I Stockholms läns landsting, Uppsala läns landsting och i Region Skåne finns privata ortodontister som arbetar åt landstinget. I dessa områden kan man välja dessa förutom folktandvården och detta har medfört att köerna för att börja sin behandling är korta.

Tandregleringserbjudandet är tidsbegränsat så det är klokt att beställa tid hos en klinik så snabbt som möjligt. Om ni fått nej av urvalstandläkaren kan ni ändå få tandreglering för ert barn, fast då blir det på eget initiativ och egen bekostnad.

Så här går det till

Tandregleringen sker oftast med hjälp av något tekniskt hjälpmedel. Det är vanligt med en ”räls” som sitter fast eller en ”plåt” av plast som kan tas ut.

I vissa fall kan man tvinga enstaka sneda tänder rätt med hjälp av gummiband som sätts fast i speciella hållare på tänder i över- och underkäken.

Det finns flera olika skäl att sätta in tandreglering. En vanlig orsak är att enskilda tänder kommer ut snett. Vissa tänder kommer ibland inte fram alls trots att anlaget finns.
Hos vissa barn kan tuggförmågan behöva förbättras.

Andra gånger är det utrymmet som ställer till med problem. Om käkarna till exempel är för små kanske tänderna inte får plats.

Överbett är också ganska vanligt bland nordeuropéer. I omkring 70% av behandlingarna är man tvungen att ta bort permanenta tänder för att skapa ett fungerande bett.

Text:
Claes Nero, journalist

Faktagranskad av
Kaj Kristensson, specialist tandreglering

shadow

Sockerbiten.nu

Hos vår samarbetspartner, sajten sockerbiten.nu, hittar du film om barns tänder och råd om tänder på andra språk.

Läs merarrow
shadow

Mollusker

Mollusker är små vårtliknande utslag med en liten typisk upphöjning i mitten. De är helt ofarliga och läker ut av sig själva, oftast inom ett år.

Läs merarrow