Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Studsmattan – skaderisk och tips

shadow

Det är riktigt roligt för både små och stora att hoppa studsmatta. Men i takt med att studsmattornas popularitet har ökat de senaste åren, har också antalet olyckor ökat kraftigt. För att minska skaderisken finns några saker som både barn och vuxna bör tänka på.

De många blå prickarna syns numera på satellitbilder över landet. Mattorna står såväl i villaträdgårdar som på kommunal mark utanför radhus och lägenheter. Att hoppa studsmatta är inte bara roligt – det aktiverar barnen och minskar risken för övervikt samtidigt som hoppandet ger muskelträning, bättre balans och ökad benmassa. Man ska som förälder dock vara medveten om riskerna och att hålla uppsikt över studsmattan är en bra start, men räcker inte hela vägen.

Begränsa antalet barn som hoppar samtidigt

Att många barn hoppar samtidigt är den största orsaken till att olyckor sker och många barn skadar sig också när de landar på studsmattan eller ska ta sig ner från studsmattan.

Små barn löper stor risk att bli skadade när de hoppar tillsammans med större barn, då de väger mindre och inte har ett lika utvecklat balanssinne. Se därför till att det aldrig är fler än två barn på studsmattan samtidigt och att barnen som hoppar är i ungefär samma ålder. Som vuxen gäller det att hoppa försiktigt om ett barn är på studsmattan samtidigt – din tyngre vikt kan ge extra trampolineffekt till barnets studsar.

Men det är inte bara viktigt prata med barnen om hur man ska agera på studsmattan – att vara under den innebär också en skaderisk. Det finns skyddsnät som går att montera på studsmattan så att barn inte kan krypa in under.

Stukade fötter och benbrott är vanligast

Barn i åttaårsåldern är överrepresenterade i skadestatistiken från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och i de yngre målgrupperna är det fler flickor än pojkar som skadar sig.

Den vanligaste skadan på grund av studsande är stukade fötter. I vart tredje fall är det fråga om benbrott, oftast i underarmar och handleder. De uppkommer i regel när barnen hoppar eller ramlar av mattan, och när flera personer studsar samtidigt. Nackskador (whiplash) och hjärnskakningar är inte ovanliga vid studsmatteolyckor, men inga dödsolyckor har hittills registrerats i Sverige.

Kul att veta: Valskinn kan ha varit första studsmattan

Vem uppfann den första studsmattan? Det kan ha varit eskimåerna. Långt tillbaka i tiden använde eskimåbarnen uppspända valskinn att studsa på.

 

Tio tips för en säkrare studsmatta

• Köp en studsmatta med ett stabilt och väl vadderat ramskydd som täcker fjädrarna och ramen ordentligt.

• Ställ studsmattan på plan mark. Se till att den står stadigt.

• Studsmattan bör stå fritt med minst två meter till träd, byggnader och andra fasta föremål.

• Lär barnen kliva av mattan lugnt. Många skador sker när de hoppar av mattan och landar på den stumma, hårda marken.

• Skaffa ett säkerhetsnät, men glöm inte stänga till öppningen – annars kan nätet ge en falsk säkerhetskänsla.

• Se till att det inte finns stenar, möbler eller andra föremål runt mattan som barnen kan skada sig på om de faller av.

• Ha som regel att inte hoppa fler än två på en gång – det är viktigt att kunna ha ögonkontakt. Många skador beror på att barnen krockar under hoppandet.

• Små barn ska inte hoppa utan övervakning.

• Hoppa inte när det är blött, då studsmattan är hal och risken för olyckor ökar.

• Uppmana barnet att vara försiktig med volter och tricks. Om barnet landar på huvudet eller nacken kan det skada sig allvarligt.

 

shadow

Tips till dig som ska köpa cykelhjälm till barnen

Varje år skadas 1 000 barn så svårt att de hamnar på sjukhus i minst ett dygn. Varannan sådan olycka skulle kunna undvikas om alla barn använde cykelhjälm. Bästa sättet att lära ditt barn at…

Läs merarrow
shadow

Skilsmässa - när föräldrar är oense

Efter en skilsmässa får barnen ofta två hem med med olika regler. Separerade föräldrar bör alltid försöka undvika att involvera barnen i sina oenigheter.

Läs merarrow