Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Äggdonation: så går det till

shadow

Kvinnor vars äggstockar inte kan producera fertila ägg kan bli gravida och få egna barn genom en äggdonation. Både det blivande paret och äggdonatorn måste först godkännas i en lämplighetsprövning och en medicinsk bedömning.

De par som haft pengar har alltid kunnat åka utomlands för att ordna med äggdonation. Sedan 2003 är det möjligt för svenska par att få hjälp via landstinget utan att behöva betala behandlingen själva. Lagen innebär att paret får ge egna förslag på givare av antingen sperma eller ägg, alternativt ansöka om donation från en ägg- eller spermabank.

Krav för att äggdonatorn ska bedömas som lämplig

• Inga allvarliga sjukdomar, psykiska eller fysiska.
• Inga allvarliga ärftliga sjukdomar i släkten.
• Inga missbruksproblem.
• Inga egna problem med ofrivillig barnlöshet.
• Normala hormonprover och normal äggstocksfunktion enligt ultraljudsundersökning.
• Max 36 år.
• Negativa testresultat för hiv, syfilis, hebatit B, och C samt HTLV I och II vid två tillfällen.
• Donatorn bör helst ha fått de barn hon själv önskar.

En kvinna som vill donera ägg intervjuas alltid av läkare och beteendevetare och får motivera skälen till sin donation.
Samtidig donation av ägg och spermier är inte tillåtet, enligt dagens lag (maj 2016). Dock pågår en debatt och en lagändring är på förslag.

Så går en äggdonation till

Den donerande kvinnans äggstockar stimuleras med hormoninjektioner. När äggblåsorna blivit tillräckligt stora ges ägglossningshormon och äggen sugs ut. Donatorn får en schablonersättning för behandlingen.
Läs mer om IVF – in vitro fertilisering.

Donatorn kan vara anonym – men inte mot barnet

Det par som tar emot ett ägg har inte rätt att få reda på vem donatorn är. Donatorn har inte heller rätt att veta till vem äggen donerats till – om det inte gäller en överenskommen äggdonation från en anhörig eller vän.

I Sverige anser man att barn som tillkommit med hjälp av donerade spermier har rätt att, vid mogen ålder, få kännedom om sitt genetiska ursprung. Lagen om äggdonation ger barn som kommit till efter äggdonation samma rätt. Därför blir varje äggdonator informerad om att barnet kan komma att kontakta henne i framtiden. I samband med donationen lämnar donatorn en levnadsbeskrivning och ett foto.

Man ska vara medveten om att donation, både från en släkting eller nära vän och från en ägg- eller spermadonator, inte är en helt okomplicerad fråga. Ett genetiskt släktskap kan väcka oväntade känslomässiga frågor, och ibland även juridiska.
Ett rättsfall där en manlig vän ställt upp med sperma för ett lesbiskt par fick till exempel ta på sig faderskapet och det ekonomiska ansvaret för flera barn när paret sedan skilde sig. I ett annat fall frånkändes den manliga partnern i ett förhållande faderskapet för ett barn eftersom han sade sig inte velat bli pappa vid tidpunkten, utan bara initialt varit närvarande vid IVF-behandlingen tillsammans med sin kvinna.

Det förekommer fortfarande att svenska par väljer att åka exempelvis till Storbritannien för att säkerställa en anonym donator.

Publicerad maj 2016

Text:
Åsa Fagerström, medicinjournalist

Faktagranskad av:
Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Thailand natur
shadow

Zikavirus - undvika graviditet efter Asien-resa?

Vi ska resa i Asien över vintern, har läst om zika-virus där. Vågar jag bli gravid i slutet av vår resa eller därefter? Läs barnläkarens svar.

Läs merarrow
shadow

Familjedaghem - dagmamma

Hos en dagbarnvårdare, ofta kallad dagmamma, kan barnet få träffa andra barn i en hemmiljö. Det kan vara lite lugnare och passar vissa barn.

Läs merarrow