Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Ett befruktat ägg

shadow

Att bli gravid, befruktas, är förutsättningen för att en ny individ ska skapas. Detta sker när spermie och ägg möts.
När ägget lossnar från äggstocken fångas det upp av äggledarens tratt. Där lägger sig ägget i den yttre, vida delen av äggledaren.

Ägget är omgivet av ett klibbigt och segt skal av näringsceller och i denna cellmassa kan man skönja äggcellen.

Kanske finns det redan spermier i äggledaren eller också kommer de senare. Men det får inte dröja för länge eftersom ägget bara är befruktningsdugligt under ett dygn.

Spermierna kan leva flera dygn, ibland upp till en vecka. Om ingen spermie möter ägget förstörs det och vandrar genom äggledare och livmoder ut i slidan och kvinnan får två veckor senare sin mens.

500 miljoner spermier

Vid samlaget slungas omkring 500 miljoner spermier mot livmoderhalsens öppning i slidans övre del. Spermiernas simning upp från slidan till äggledaren, cirka 15-18 centimeter, tar i allmänhet några timmar.

Det finns snabbsimmande spermier som, om villkoren är gynnsamma, kan nå äggledaren på en halvtimme. Andra spermier tar lång tid på sig, deras simning kan ta flera dygn. Kanske finns det ännu inget ägg i äggledaren. Spermierna kan då simma fram och tillbaka i äggledarens vida del och vänta, ibland i flera dygn.

Spermiernas långa överlevnadstid gör att samlag fyra dygn före ägglossningstiden kan leda till befruktning. Chansen att bli gravid är dock störst om samlaget sammanfaller med ägglossningen. Livmoderhalsens och livmoderns slem är då så lättflytande att spermierna lätt kan simma upp till ägget.

Vinnaren når ägget först

Ett par hundra spermier når fram till ägget. Resten har dukat under på vägen. Tillsammans går de till attack mot äggets skal.
Ofta är det ett tiotal spermier på väg genom skalet när plötsligt en enda – vinnaren – kommer igenom helt och hållet och tränger in i äggets inre cellplasma. Ägget är befruktat. Inom några minuter ändrar sig äggskalets kemiska sammansättning så att övriga spermier stängs ute.

Det är spermien som avgör om det blir en flicka eller pojke.
Andra ärftliga egenskaper som finns lagrade i både ägg och spermie är kroppslängd, hud- och hårfärg, ögonfärg, speciella ansiktsdrag etc.

Huvudet på den vinnande spermien ligger nu samlat i en liten kärna i ägget. Även äggets arvsmassa har koncentrerats till en motsvarande liten kärna. Först ligger kärnorna långt ifrån varandra för att sedan långsamt närma sig varandra – och smälta samman.
Några timmar efter att kärnorna smält samman delar sig ägget för första gången. Ägget har nu två celler, var och en av dem med arvsanlag från både mannen och kvinnan.

Äggets väg mot livmodern

Ägget finns kvar i äggledaren i ungefär tre dygn efter befruktningen och fortsätter att dela sig med 12 till 15 timmars mellanrum. Det lilla ägget börjar nu röra sig sakta mot livmodern, framviftad av miljoner flimmerhår i äggledaren.

Väl inne i livmodern har en av de mest kritiska faserna, bland annat äggets vandring genom den trånga äggledaren, passerats. Nu ska det befruktade ägget välja plats för vidhäftning i livmodern och signalera sin närvaro till modern.

För att ägget ska kunna fastna på livmoderväggen måste äggskalet bort. Ägget expanderar strax före själva kläckningen då skalet brister. Slemhinnan i livmoder har genom hormoner från äggstocken förberetts på att ta emot det befruktade ägget. Det har nu gått ungefär åtta dagar.

Ägget har fått kontakt med livmoderslemhinnan och börjar nu ett intensivt kemiskt informationsutbyte mellan blastocysten, det vill säga det tidiga fostret, och modern. De hormoner, som bildas i blastocysten kommer ut i mammans blodcirkulation. Dessa kan spåras med ett blodprov.

Text:
Eva Gärdsmo Pettersson, Gisela Zeime, journalister

Granskad av:
Eva Itzel, förlossningsläkare, docent

 

kvinna håller fram ett graviditetstest
shadow

Graviditetstest: det här behöver du veta

Misstänker du att du är gravid? Du kan göra ett graviditetstest hemma eller lämna in ett urinprov till din mödravårdscentral.

Läs merarrow
shadow

Nedkylning

Kraftig nedkylning, till exempel efter att ha ramlat i kallt vatten, kan vara livshotande. Ju mer nedkylt barnet är, desto långsammare bör uppvärmning ske.

Läs merarrow