Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Gravid? Lyssna allra mest på dig själv!

shadow

Krönika med sex personliga råd inför din förlossning av Ulla Waldenström, barnmorska och professor

Jag har nyligen blivit både farmor och mormor. Mycket har förändrats sedan jag själv var gravid, och sedan jag arbetade som barnmorska i mödravården.
Mest påtagligt var att nästan ingenting jag bjöd på till middag var tillåtet att äta eller dricka. Allt verkar ha blivit farligt..!

En annan skillnad mot förr är alla beslut som dagens blivande föräldrar måste fatta:
Ultraljudsundersökning eller ej?
Vill vi veta barnets kön på förhand?
Ska vi undersöka om barnet har Downs syndrom?
Vilken mödravårdscentral – barnmorskemottagning ska vi välja (om man bor i t ex Stockholm)?
Och nu senast: Kan vi be om ett kejsarsnitt?

En stor del av skillnaden mellan förr och nu beror på kunskapsutvecklingen, att forskningen har gett oss ny kunskap om risker. Nya tekniska metoder har gjort det möjligt att, exempelvis, med ultraljud titta in i den blivande mammans mage.

En annan förändring är att sjukvården i Sverige blivit mindre auktoritär. Blivande föräldrar lyssnar inte enbart på barnmorskan eller läkaren, utan söker information på Internet och andra håll. Många vill själva fatta de avgörande besluten.

Allt detta är positivt! Ändå finns det en baksida, och den har hittills inte fått så stort utrymme i debatten.

Hur stor är risken – egentligen?

Ett problem är hur olika risker skall värderas. Från sjukvårdens sida är det tryggast att informera om alla risker, även de mycket små, för då har man ”ryggen fri” om det värsta skulle hända.

Men sjukvården ger ingen vägledning till den blivande mamman om hur hon skall orientera sig i det stora informationsflödet, om hur stora de olika riskerna är. I värsta fall begränsar hon sitt liv onödigt mycket, utan att för den skull känna sig helt trygg över att barnet i magen har det bra.

Alla valmöjligheter kan vara en tillgång, men också en begränsning, nämligen om de tar utrymme från kvinnans egna tankar och känslor under graviditeten.

Man brukar säga att graviditeten är en mental förberedelse inför föräldraskapet.
Oro i rimlig mängd är naturlig, den stimulerar egna tankar och funderingar om förlossningen och föräldraskapet. I kvinnans mentala förberedelse ingår också att lyssna till den egna kroppen, att förundras över att den kan få ett liv att växa.

Förr fick vi bekräftelse på att barnet levde och mådde bra genom att uppmärksamt känna in de första fosterrörelserna. Numer får blivande föräldrar bekräftelse genom ultraljudsundersökning.
Man har spekulerat i om detta gör att kvinnor idag inte får samma chans att utveckla lyhördheten, och därmed kanske också tilliten, till sin egen kropp.

Medicinsk teknik som ersättning för egen kraft

Förr beräknades datum för förlossningen utifrån kvinnans egna uppgifter om sin senaste menstruation, idag görs beräkningen utifrån mätning av fostrets storlek på en ultraljudsskärm.

Den moderna mödra- och förlossningsvården har på många sätt gjort kvinnan mer beroende av andra än av sig själv. Kan detta ha betydelse för hennes självbild som blivande och nybliven mamma?

Men dessa funderingar är väl ändå marginella – det viktigaste är ju att barnet mår bra! Visst är det så. Men faktum är att de ultraljudsundersökningar som i dag görs rutinmässigt under graviditeten inte har påverkat vare sig dödligheten eller sjukligheten hos barnen.

Ultraljudet har hittills visat sitt värde främst vid specifika medicinska problem. Ultraljud är inte heller något att leka med – fel använt kan dess energinivåer höja temperaturen i fostrets vävnad till skadliga nivåer.

Ibland undrar jag om vi har utvecklat ett större förtroende för medicinsk teknik än för oss själva. Dagens gravida har, till skillnad från min egen generation, vuxit upp i en miljö fylld av fantastiska apparater, som datorer, internet och mobiltelefoner.

Apparater som öppnat nya världar utan att vara förenade med några påtagliga nackdelar. Med läkemedel och medicinsk teknik är det oftast annorlunda. De har fördelar, men också nackdelar.

God sjukvård handlar om att använda en viss metod på rätt sätt, dvs. om att se både möjligheterna och riskerna.

Kejsarsnitt är, till exempel, inget lindrigt ingrepp, även om det blivit mycket säkert. Riskerna med ingreppet som sådant är större än vid en vanlig vaginal förlossning, men i många situationer är det livräddande.

Stora ingrepp, liten vinst

I dag upplever jag en brist på kritiskt tänkande och handlande, både hos blivande föräldrar och sjukvårdspersonal. Vi ingriper alltmer i det naturliga födandet utan att vare sig det medicinska utfallet eller upplevelsen förbättras i motsvarande grad.

Vi får inte tappa bort att naturen har ordnat reproduktionen på ett väldigt fiffigt sätt, att kvinnokroppen faktiskt har begåvats med möjligheten att bära fram och föda barn.
Så lyssna på den – och lita på dig själv!

Författare:
Ulla Waldenström, barnmorska, professor

Sex goda råd till dig som känner oro inför förlossningen

1. Kvinnokroppen – din kropp – är gjord för att föda barn, för moderskap. Lägg några minuter per dag åt att tänka positivt kring just detta.

2. Lyssna inte bara på andra. Försök lyssna inåt, fundera över vad du själv tycker.

3. Tillåt dig själv att njuta av att du är gravid. Klä av dig och ställ dig framför spegeln. Koncentrera dig på miraklet att du kan få ett barn att växa i din kropp. Har du den förmågan, så kommer du också att ha förmågan att föda fram barnet.

4. Låt inte kontrollbehovet ta för mycket energi. All information du hittar, exempelvis på nätet, hjälper den eller spär den på din oro? Du kan läsa på i all oändlighet, men kommer aldrig att ha full kontroll när det väl gäller.

5. Sätt ord på dina känslor. Prata med en klok person om din oro, så blir den lättare att hantera. Försök minnas tidigare tillfällen i livet då du klarat av smärta eller utmaningar.

6. Om oro och rädsla känns överväldigande: Prata med din barnmorska, hon kan tipsa om särskilda mottagningar för förlossningsrädda, ibland kallade Aurorakliniker.

Läs expertsvaren om

Så startar förlossningen

Förlossningens tre skeden

• Gravidkalendern – vecka för vecka

Smärtlindring på naturligt sätt eller smärtlindring med medicinska metoder

Förlossningens undersökningar: CTG, Door-test, Apgarpoäng

Profylaxkurs

• Gravid och livrädd!

• Ryggbedövning – är det bra?

• Smärtlindring för spruträdd?

• Rädd för att spricka

• Måste förlossningen göra ont?

shadow

Naturlig smärtlindring under förlossning

Icke-medicinsk smärtlindring vid förlossningen kan till exempel bestå i värme, massage, akupunktur, TENS eller sterila kvaddlar.

Läs merarrow
shadow

Profylaxkurs inför förlossningen

Det är naturligt att på olika sätt vilja förbereda sig inför förlossningen. Psykoprofylax, att lära sig andningstekniker, är ett sätt.

Läs merarrow