Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Specialistvård under graviditeten

shadow

Vad räknas som vanliga graviditetsbesvär och när krävs det specialistvård? Vi reder ut skillnaderna.

Den vanliga barnmorskemottagningen tar emot kvinnor med vanliga graviditetskrämpor, eller normal tvillinggraviditet.
Har du diabetes, ökad blodproppsrisk eller erfarenhet av svåra komplikationer under en tidigare graviditet kan det däremot vara aktuellt med specialistvård.

Här nedan kan du se vilka vårdnivåer som är aktuell vid olika tillstånd, även om vårdnivån kan variera lite beroende på var du bor.

Vanliga mödravården, MVC (barnmorskemottagningen)

• Kraftigt graviditetsillamående
• Oro för graviditeten
• Information inför fosterdiagnostik
• Tidigare erfarenhet av för tidig födsel
• Tidigare drabbats av lätt till måttlig havandeskapsförgiftning
• Kroniskt, medicinerat högt blodtryck
• Underfunktion av körtel (struma) i stabilt skede
Assisterad befruktning
• Nedre urinvägsinfektion
• Magkatarr
• Högt blodtryck/ gränsfall vid enstaka mätning
• Ödem (vätskeansamling)
• Åderbråck
Sjukskrivningsärenden knutna till graviditeten
• Lätt havandeskapsförgiftning
Förvärkar med påverkan på livmodertappen
• Leverbelastning
• Okomplicerad flerbörd (flera barn)
• Klåda
Oro inför förlossningen
• Information om förlossningssätt – kejsarsnitt

Specialistmödravård

• Diabetes Typ1
• Reumatiska sjukdomar som SLE, reumatoid artrit
• Njursjukdomar
• Sköldkörtelstörningar under utredning eller i akut skede
• Tidigare svår havandeskapsförgiftning
• Ökad risk för blodpropp
• Hjärtsjukdom, klaffprotes
• Måttlig till svår havandeskapsförgiftning
• Blodproppskomplikationer
• Stor risk för förtidig födsel
• Konstaterad tillväxthämning
• Bildande av Rh-antigen (Rh-negativ mamma)
• Insulinbehandlad graviditetsdiabetes
• Konstaterade fosterskador, missbildningar
• Komplicerad flerbörd
• Bedömning av förlossningssätt
• Sätesbjudning
• Moderkakan föreligger helt/delvis inre livmodermunnen

Annan specialistvård kan behövas vid

• Astma
• Akuta eller förvärrade kroniska hudsjukdomar
• Svåra ortopediska frågeställningar
• Svår psykisk ohälsa
• Sjukskrivningar ej knutna till graviditeten
• Narkosläkarhjälp vid frågeställning kring smärtlindring

shadow

Tips på gravidträning

Träning är viktigt på flera sätt under graviditeten. Förebygg ryggproblem genom några enkla övningar.

Läs merarrow
shadow

Skicka in ditt kalastips för barn!

Har ni haft ett lyckat kalas - hjälp andra föräldrar med inspiration till bra festmat eller kul lekar

Läs merarrow