Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Närodlad och ekologisk mat för barn

shadow

Giftfri, närodlad mat med naturliga smaker. Så vill svenska föräldrar att barnens mat ska se ut – även i skolan.

För några är miljön det tyngsta argumentet, för andra är det viktigast att maten till våra barn lagas av riktiga råvaror.

Ekologiskt och närodlat som skolmat

Regeringens mål har länge varit att minst en fjärdedel av inköpta livsmedel inom den offentliga sektorn ska vara ekologiskt producerade. Men många svenska kommuner har själva klubbat igenom beslut om övervägande ekologiska, närodlade råvaror till skolmaten, till exempel Karlstad och Malmö.
I vissa skolor satsar man på ökad medvetenhet och förståelse för varifrån maten kommer. Före måltiden ”presenterar” man maten för eleverna, som för den delen kallas gäster. De får veta precis från vilka djur – ibland vilken gård – köttet kommer ifrån eller var fisken simmat. Det ger en större respekt för den lagade maten och förhoppningsvis matglädje.

Författare:
Åsa Fagerström, medicinjournalist

9 skäl att välja närodlad ekologisk mat efter säsong

• Giftfritt odlade livsmedel ger mätbart lägre halter av bekämpningsmedel i urinen än vanlig mat.

• I djurförsök har man sett samband mellan större doser bekämpningsmedel och svåra sjukdomar som t ex cancer. Man har också kunnat konstatera att risken för allergier är mindre bland barn som äter ekologisk mat, men har inte kunnat säkerställa orsaken.

• Tillsatser av konserveringsämnen och färgämnen – bland annat i godis – anses kunna öka risken för hyperaktivitet eller koncentrationsproblem.

• Svenska livsmedel besprutas i regel mindre än importerade. De får inte heller besprutas medan de ligger ”i lager”. Urinprov som tagits på svenskar under våren har visat sig innehålla dubbelt så mycket gifter som de prov som tagits under hösten. En möjlig förklaring kan vara att vi äter mer importerad mat under våren.

• Frukt eller grönsaker tappar både i smak och näringsvärde om de tvingas mogna medan de fraktas runt jordklotet i flera veckor. Frukt och grönsaker från ekologisk odling växer långsammare och innehåller i många fall mer vitaminer och antioxidanter.

• Ekologiska livsmedel ger mindre giftutsläpp och mindre övergödning i naturen. Men skördarna blir ofta mindre, vilket gjort att det ekologiska jordbruket har ifrågasätts ur miljösynpunkt.
Närodlat ger mindre koldioxidutsläpp vid frakt.

• Att ekologiska grödor blir godare än andra är ingen självklarhet, vissa antioxidanter smakar beskt. Men ett flertal studier har visat att djur föredrar foder som producerats utan bekämpningsmedel. Kanske är det så att djuren har bättre näsa, förlåt nos, än människan för vilken mat som är den bästa.

• Djur som får beta ger mjölk och kött som innehåller mer E-vitamin och omega-3-fetter än djur som utfordras med kraftfoder.

• Vetskap om vilka gårdar som grödorna eller köttet kommer ifrån ger respekt för maten – och förmodligen en bättre upplevelse av måltiden.

Tips, fakta och expertsvar om barns mat:

11 steg mot nyttigare barnmat

Smaksinnet som urskiljer nyanser – tips!

• Så får du barn att gilla frukt och grönsaker

• Vegetarisk mat för barn

Att undvika tungmetaller och bakterier i maten

Dålig aptit

Näring som barn behöver

Tips på roliga nyttiga mellanmål

Att äta tillsammans är viktigt

Ställ krav på skolmaten

• Mormor ger barnet godis

shadow

Ställ krav på barnets skolmat

En bra måltid är mer än bara näring, maten ska smaka gott och serveras i en positiv miljö. Det viktiga är att maten hamnar i magen och gör nytta.

Läs merarrow
shadow

Huggormsbett

Om barnet får ett huggormsbett ska det hålla sig stilla, helst med den ormbitna kroppsdelen i högläge. Alla barn med ormbett bör undersökas av läkare.

Läs merarrow