Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

BMI och övervikt hos barn

shadow

Innan barnet är fyra år finns det oftast ingen anledning att oroa sig över ett lite ”runt” barn. Tack vare våra gener är vi människor olika och inte stöpta i samma form.

Vissa barn är rundare än andra trots att de äter bra och är fysiskt aktiva. De flesta av dem blir normalviktiga vuxna.

Det har varit svårt att undgå medias rapportering kring att allt fler barn och vuxna blir överviktiga och feta. Övervikt kan leda till andra typer av sjukdomar och sämre livskvalitet för individen.

Framförallt tror forskarna att ökningen beror på dagens stora portionsstorlekar, mängden sötade drycker, den ökade marknadsföringen av energitäta produkter och att de alltid finns nära till hands – var vi än är. Dessutom har vi skapat en vardag där vi knappt behöver röra våra stenålderskroppar alls. Detta är en utmaning för oss att förhålla oss till och särskilt något vi kan behöva lära våra barn att hantera.

Om ditt barn är överviktigt vid 5 års ålder kan det vara lämpligt att vända sig till en barnläkare för att få en korrekt bedömning och eventuellt också behandling. Du kan alltid fråga din BVC sköterska om du är fundersam kring detta.

Behandling av övervikt görs tidigast vid 5-6 års ålder och handlar oftast inte om att ”banta” och gå ned i vikt, utan att ge barnet möjlighet att ”växa i” sin vikt. Det viktigast att se över är att matvanorna är bra och att barnet har möjlighet att röra sig flera gånger varje dag.

Ett sätt att bedöma om barnet är överviktigt är att räkna ut barnets BMI (Body Mass Index).

Det gör du genom att ta barnets vikt (kg) och dividera med längden i meter och sedan dividera med längden igen.

Om barnets BMI är över följande gränsvärden klassas hon eller han som överviktig:

Ålder          BMI Pojke  BMI flicka
5                 17,42           17,15
7                 17,92           17,75
9                 19,10           19,07
11               20,55           20,77
13               21,91           22,58
15               23,29           23,94
17               24,46           24,70

Källa: Handlingsplan övervikt/fetma, Stockholms läns landsting (förkortad tabell, fler åldersgrupper finns). BMI=kg/m2.

Behovet av behandling styrs inte enbart av barnets BMI, utan även hur snabb eller långsam viktuppgången har varit och vilka anlag som finns i familjen. Sök alltid professionell hjälp för att få en korrekt bedömning.

Mitt barn är överviktigt, vad gör jag?

Försök aldrig få ditt barn att banta utan hjälp från sakkunnig läkare eller dietist!

Det växande barnet behöver många viktiga näringsämnen och kan ta skada av en för snabb viktminskning. Om du misstänker att ditt barn är överviktigt, vänd dig till skolläkaren eller en barnläkare för att få hjälp med korrekt bedömning och behandling. De kan i sin tur remittera till dietist eller annan specialistvård.

Att prata övervikt med ett barn är ett känsligt ämne som kräver mycket av dig som vuxen eller förälder. Viktigt är att visa att övervikten inte påverkar din kärlek till barnet. Det kan framstå som enklast att blunda för barnets extrakilon, men det är ingenting som barnet tjänar på i längden.

Det är inget fult eller fel med övervikt. Men övervikten ger för en del individer sämre förutsättningar för ett långt, friskt liv. Övervikten har många negativa konsekvenser för det växande barnet och tonåringen. Både fysiska och psykiska. I vuxen ålder följer ökad risk för många sjukdomar, som t ex diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och högt blodtryck.

Övervikt går att behandla med gott resultat, ju tidigare desto bättre! Sök hjälp i tid.

Författare
Anna-Karin Quetel, nutritionist

shadow

Kolhydrater och GI i barnets mat

För överviktiga vuxna kan en låg-kolhydratkost vara en alternativ diet. Men växande barn behöver både kolhydrater och näring till sin växande kropp.

Läs merarrow
shadow

Hjärnhinneinflammation (meningit)

Hjärnhinneinflammation, meningit, är vanligast hos riktigt små barn. Till symtomen hör illamående, feber, huvudvärk och ofta en typisk nackstelhet.

Läs merarrow