Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

En livsviktig webbkurs: kunskap i HLR och första hjälpen

kvinna utför livräddning på en övningsdockaplay-button
shadow

Att ens barn ska sätta något i halsen eller råka ut för en olycka är många föräldrars största skräck. Därför är kunskaper i hjärt- och lungräddning (HLR) och första hjälpen för barn en god investering för alla vuxna som har barn i sin närhet. Genom En livsviktig webbkurs, som är ett komplement till en fysisk kurs, blir både du och barnen omkring dig tryggare.

En livsviktig webbkurs för både förskolor och privatpersoner

Tillsammans med utbildningsföretaget Life in Mind har Trygg-Hansa tagit fram En livsviktig webbkurs. Kursen är ett nytt sätt att lära sig HLR och första hjälpen riktat mot barn. Webbkursen har samma innehåll och kvalitet som en fysisk kurs med fördelen att den är webbaserad. En webbaserad kurs gör det möjligt att genomföra den när det passar personalen bäst, enskilt eller i grupp. Den går också att repetera vid behov.

En livsviktig webbkurs är en heltäckande utbildning för din förskola i HLR och luftvägsstopp samt utvalda akuta olycksfall och sjukdomstillstånd som kan drabba barn. Utbildningen, där teori varvas med praktik på övningsdockor, ger en bred handlingsberedskap. Detta skapar ökad trygghet att våga agera i en akut situation.
Övningsdockorna ingår som en del av kurspaketet och får behållas av förskolan så att möjligheten att öva praktiskt och ofta alltid finns. På så vis ökar tryggheten för både personal och barn. Det är ju de praktiska övningarna som sätter sig i muskelminnet och som sedan kan vara den avgörande skillnaden i en akut situation.

Livsviktig HLR och första hjälpen även för föräldrar

Att rädda ett barn skiljer sig från att rädda en vuxen. Många småbarnsföräldrar har varit med om att deras barn satt i halsen men bara hälften har gått en kurs i första hjälpen för barn. Föräldrar som gått upprepade kurser känner sig mycket tryggare. Det kan vara avgörande för att ta steget till att agera när något väl händer.
För att vi ska nå alla i Sverige med denna viktiga kunskap finns En livsviktig webbkurs även för dig som är privatperson. Läs mer här!

Så undviker du att ditt barn sätter i halsen:

• Ha uppsikt över barnet när de äter.

• Barnet ska sitta stilla när det äter, ta för vana att sitta tillsammans vid köksbordet.

• Kom ihåg att barn måste få vara barn och få smaka sig fram. Du som förälder vet bäst vad just ditt barn klarar av att äta.

• Lämna inte små saker framme, så som syskonens legobitar och skålar med exempelvis nötter.

• Små barn ska undvika att äta i bilen då det kan vara svårt att höra om de sätter något i halsen.

play-button
En kvinna visar hur man ska lyssna på ett barns andning om det sätter i halsen.
shadow

Så gör du om barnet sätter i halsen: 0-1 år

Vet du vad du ska göra om ditt barn (0–1 år) sätter i halsen och behöver första hjälpen? Genom att gå en kurs och öva första hjälpen samt hjärt- och lungräddning praktiskt så sätter sig kuns…

Se filmen härarrow
shadow

Lilla reseapoteket - checklista

Plåster av olika slag, pincett och koksaltlösning, febernedsättande medicin och näsdroppar. Här hittar du tips om det kompletta reseapoteket.

Läs merarrow