Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Överkänslighet mot läkemedel

shadow

Det är inte ovanligt med överkänslighet mot läkemedel som antibiotika eller värktabletter.

Ibland rör det sig om allergi, men oftast beror reaktionen på andra mekanismer.

Symtom på läkemedelsöverkänslighet

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) kan vara:
• blodtrycksfall
• andningssvårigheter
• astma
• häftiga kräkningar

Andra reaktioner kan vara:
hudutslag (prickar, fläckar, eksem, svullnad, blåsor)
• feber
• illamående, magbesvär

Undersökning

Misstänker man att barnet är överkänsligt mot en medicin ska man kontakta barnläkare. Detta gäller speciellt penicillin, så att barnet inte i onödan stämplas som penicillinallergiskt.

Vid behov kan allergispecialist göra hudtest och andra undersökningar, samt ge råd om vilka läkemedel som ska undvikas i framtiden.

Behandling

Allvarliga reaktioner måste behandlas, se akut – allergichock.

Vid lindriga reaktioner, kontakta barnläkare som vid behov kan byta ut medicinen mot en likvärdig som förhoppningsvis ger mindre besvär.

Att undvika överkänslighet mot läkemedel

Det är svårt att i förväg avgöra om ett barn kommer att reagera ogynnsamt på ett visst läkemedel. Rådgör alltid med läkare om du är orolig.

Rådgör med personalen på apoteket om du köper receptfri medicin.

Uppdaterad juni 2016

Text:
Susanna Hauffman

Granskad av:
Johan Alm, specialist barnallergi

De vanligaste läkemedlen som kan orsaka reaktioner:

• Antibiotika (penicillin, sulfa). Allergi mot penicillin är dock sällsynt hos barn!

• Värktabletter (acetylsalicylsyra, inflammationshämmande medel)

• Medel mot epilepsi

• Lokalbedövande medel

shadow

Allergi - en immunologisk överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner delas upp i allergi och intolerans. Vid allergi är kroppens immunförsvar inblandat, vilket inte gäller vid intolerans.

Läs merarrow
play-button
shadow

Därför är en gravidförsäkring viktig

En gravidförsäkring är ett viktigt skydd för både dig och ditt ofödda barn. Den ger en extra trygghet om något oförutsett skulle hända under graviditet eller förlossning.

Se filmen härarrow