Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Barnvaccinationsprogrammet

shadow

Det svenska barnvaccinationsprogrammet startar tidigast vid 2 1/2 månads ålder och avslutas vid 14-16 års ålder. Alla barn i Sverige erbjuds vaccination mot tio smittämnen som kan ge allvarliga sjukdomar.

Vaccin ges mot flera smittämnen samtidigt, som s.k. kombinationsvacciner. Upp till 18 års ålder ska barn som inte erhållit vaccin enligt barnvaccinationsprogrammet erbjudas kompletterande vaccination på BVC eller skolhälsovårdsmottagning. (Det gäller dock inte vaccin mot pneumokocker och Hib – kompletterande vaccinering mot Hib och pneumokocker ges upp till sex års ålder.)

Avsteg från programmet kan göras av medicinska och andra skäl i samråd med BVC eller skolhälsovården. Läs här om extra vaccination av små barn inför utlandsresa.

Följande vaccin ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet som ges kostnadsfritt på BVC och hos elevhälsan/skolhälsovården:
• Difteri
• Stelkramp
Kikhosta
• Polio
Mässling, påssjuka, röda hund
• Hib-bakterien (hemofilus/haemophilus influenzae, typ b)
• Pneumokocker
• Humant papillomvirus (HPV)
Barn från länder med relativt stor förekomst av tuberkulos och eller hepatit B (smittsam gulsot) och vissa andra s.k. riskbarn erbjuds vaccination mot den ena eller bägge av dessa smittämnen.

Frivilligt – men viktigt att verkligen vaccinera

Barnvaccinationsprogrammet är frivilligt men rekommenderas i sin helhet till alla barn. Det viktigaste skälet är att skydda det enskilda barnet mot några kända smittämnen (virus och bakterier), som kan orsaka allvarliga sjukdomar med komplikationer.

Det andra skälet är att om tillräckligt många vaccineras så förhindrar man fortsatt smittspridning och epidemier.

Sjukdomar som förebyggs genom vaccinationsprogrammet:

Difteri

Difteri (”äkta krupp”) var fram till andra världskriget en mycket smittsam och allvarlig halsinfektion som orsakade kvävningsdöd hos barn.

Bakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på hjärta och nerver. Difteri förekommer fortfarande i fattiga länder i världen.

Stelkramp

Stelkramp (tetanus) förekommer väldigt sällan i Sverige och då bara hos personer som inte är vaccinerade. Sjukdomen orsakas av en bakterie som finns överallt i jord och gödsel och därför t.ex. på smutsiga spikar och redskap.

Bakterien producerar ett gift som ger svåra kramper och andningsförlamning.

Polio

Polio (barnförlamning) orsakade så sent som på 1950-talet stora epidemier i Sverige. Sjukdomen leder till muskelförsvagning eller förlamning med bestående handikapp som följd.

Polio förekommer idag endast i vissa regioner i Afrika och Asien.

Kikhosta

Kikhosta (pertussis), orsakas av en allmänt förekommande bakterie, som kan vara farlig framför allt för späda barn. Vaccination ger ett hyggligt skydd.

De som ändå drabbas trots vaccination får ett lindrigare sjukdomsförlopp.

Mässling

Mässling (morbilli), påssjuka (parotit) och röda hund (rubella), orsakas alla av virus och kombineras i ett gemensamt vaccin.

Mässling kan i sällsynta fall orsaka dödsfall eller en allvarlig hjärninflammation med bestående men. Det är vanligt att mässling medför andra komplikationer, t.ex. lunginflammation, öroninflammation och andra infektioner.

Påssjuka

Påssjuka kan ge en lindrigare form av hjärnhinneinflammation som dock kan leda till bestående hörselnedsättning eller dövhet.

Pojkar som drabbas efter puberteten kan få testikelinflammation och riskera att bli sterila.

Röda hund

Röda hund är farligast om den drabbar en gravid kvinna.

Risken är då stor att fostret får skador, som medför hjärtfel och hörsel- eller ögonskador.

Svår Hib-infektion

Hib (Haemofilus influenzae typ b) är en vanligt förekommande bakterie, som orsakar luftvägsinfektioner, framför allt hos späda och små barn. Vissa av dessa kallas invasiva och dessa kan orsaka blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och struplocksinflammation (epiglottit).

Sedan allmän vaccination infördes under 90-talet har svåra hjärnhinneinflammationer hos späda och små barn minskat drastiskt.

Svår pneumokockinfektion

Pneumokocker är vanligt förekommande luftvägsbakterier, som kan orsaka bl.a. öroninflammationer och lunginflammation. Vissa pneumokocker är s.k. invasiva och kan därför orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Sedan 2009 erbjuds nyfödda barn ett vaccin mot de vanligast förekommande invasiva pneumokockerna.

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer (cervixcancer) orsakas av några typer av papillomvirus.
Inkubationstiden från infektionen, som ofta inte ger några symtom, till utvecklade cellförändringar och fullt utvecklad cancer på livmoderhalsen är flera år eller decennier. Andra papillomvirus orsakar könsvårtor (kondylom).

Det finns två vaccin, Gardasil och Cervarix, som ger ett skydd mot de två typer av papillomvirus som är de vanligaste att orsaka cervixcancer. Gardasil skyddar också mot två typer av virus som orsakar kondylom.
Sedan 2010 erbjuds alla flickor i årskurs fem eller sex kostnadsfri vaccination via skolhälsovården/elevhälsan.
Det är ändå mycket viktigt att de flickor som vaccineras följs upp med cellprover och blodprover i vuxen ålder.
Det finns en diskussion om huruvida även pojkar borde vaccineras, både för att själva få ett skydd och för att inte sprida papillomvirus vidare.

Uppdaterad sept 2016

Faktagranskad av
Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

 

shadow

Dags att vaccinera 0-2 år

Vilka vaccinationer får det lilla barnet inom ramen för det svenska barnvaccinationsprogrammet? Och vilka andra sjukdomar bör det vaccineras mot?

Läs merarrow
shadow

Räkna inte med att långtradaren ser dig

När är det säkert att byta körfält i trafiken? Enkelt – när bakomvarande bil syns i backspegeln.

Läs merarrow