Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Dags att vaccinera 0-2 år

shadow

Det svenska barnvaccinationsprogrammet startar när barnet är tre månader och avslutas i årskurs 8-9, vid 14-15 års ålder.

Vaccin ges mot flera smittämnen samtidigt, som så kallade kombinationsvacciner. Upp till 18 års ålder skall barn som inte fått vaccin enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet erbjudas kompletterande vaccination på BVC eller skolhälsovårdsmottagning (elevhälsan). Det gäller dock inte vaccination mot mot pneumokocker och hemofilusbakterien (Hib) som erbjuds upp till 6 års ålder.

Avsteg från programmet kan göras av medicinska och andra skäl i samråd med BVC eller skolhälsovården.
(Läs mer om de sjukdomar som inte är länkade i artikeln nedan i artikeln om barnvaccinationsprogrammet.)

3 månader

Första vaccinationen på BVC, mot difteri, stelkramp, pneumokocker.

5 månader

Andra vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker på BVC.

12 månader

Tredje vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker på BVC.

18 månader

Första vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund, kallad MPR, på BVC.

Vaccinationer som bara ges till vissa barn

6 månader – Tuberkulos

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte allmän vaccination mot tuberkulos – tbc. Så kallade riskbarn, som kan utsättas för smitta i familjen, eller som har föräldrar från länder där tuberkulos är vanlig, erbjuds kostnadsfri vaccination på BVC från sex månaders ålder.

3, 5 och 12 månader – Hepatit B

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att så kallade riskbarn med risk att smittas inom familjen eller med föräldrar från länder där hepatit B är vanlig erbjuds kostnadsfri vaccination på BVC vid tre, fem och tolv månaders ålder.

Övriga vaccinationer

Det finns ytterligare ett antal vacciner, som inte ingår i det allmänna kostnadsfria barnvaccinationsprogrammet. Det är vaccinationer som ges av särskilda medicinska skäl men även i samband med resor eller vistelse i områden med stor smittrisk. Dessa vaccinationer är inte kostnadsfria och ges inte på BVC eller skolhälsovårdsmottagning.

Hepatit A

Det finns vaccin som ger ett bra skydd mot denna form av hepatit som sprids med förorenat vatten och föda, som kan ges från ett års ålder i två doser, på föräldrars bekostnad på vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

Vattkoppor

Allmän vaccination mot vattkoppor (varicella) förekommer inte och ges endast på särskilda medicinska indikationer.
Du kan också läsa om vattkoppor under graviditet.

Hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker. Allmän vaccination av barn förekommer i några länder men inte i Sverige.

TBE

Vaccination mot fästingburen hjärninflammation (TBE) är inte allmän, bekostas av föräldrarna och ges på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar om barnet bor i ett område med hög smittrisk.

Influensa

Vaccin mot influensa ges i förekommande fall på medicinsk indikation till späda och små barn med vissa sjukdomar.

Svår diarré

Rotavirus är den vanligaste orsaken till svår diarré hos små barn. Två godkända vaccin finns. De ges båda som en liten sockerlösning i munnen. Vaccination kan påbörjas vid sex veckors ålder men skall vara avslutad vid 24 veckors ålder.
Vaccinering mot rotavirus erbjuds idag på BVC i några landsting och regioner. Folkhälsomyndigheten har nyligen lämnat underlag till regeringen som beslutar om och när rotavirusvaccin kan införas i det allmänna vaccinationsprogrammet i hela landet.

Uppdaterad mars 2017

Granskad av:
Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Vacciner vi saknar

Det finns några smittämnen som det vore särskilt angeläget att vi hade vaccin emot men som vi får vänta på ännu ett antal år. Hit kan vi t.ex. räkna vaccin mot fästingburen hjärnhinneinflammation och ansiktsförlamning.

Expertsvar och mer fakta om vacciner:

Dags att vaccinera 5-16 år

Så fungerar vaccinerna

Risker med vacciner

Kikhosta – vaccinera gravid?

Är influensavaccinet säkert?

Sydostasienresa under graviditet

Ovaccinerad, gäller försäkringen?

• Vattkoppor en gång till?

Virus och bakterier – vad är skillnaden?

shadow

Dags att vaccinera 5-16 år

Det svenska barnvaccinationsprogrammet fortsätter upp till tonåren. Här kan du se vilka sjukdomar barnet får skydd mot från fem års ålder och uppåt.

Läs merarrow
shadow

Säker i backen

Mycket snö, härliga utförslöpor och kanske lite bus. Backarna sporrar till att testa sina gränser och den skid- eller snowboardåkare som inte vurpar finns inte.

Läs merarrow