Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Dags att vaccinera 5-16 år

shadow

Det svenska barnvaccinationsprogrammet startar på BVC, när barnet är tre månader, och fortsätter i skolan till 14-16 års ålder. Här hittar du vilka vaccineringar som ingår från fem års ålder och uppåt.

Vaccin ges mot flera smittämnen samtidigt, som så kallade kombinationsvacciner.
Upp till 18 års ålder ska barn som inte vaccinerats enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjudas kompletterande vaccination på BVC eller  i skolan. Kompletterande vaccination mot pneumokocker och Hib (hemofilus) erbjuds upp till sex års ålder.

Avsteg från programmet kan göras av medicinska och andra skäl i samråd med BVC eller skolhälsovården.

5 – 6 år
Fjärde vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio, på BVC.

7 – 8 år (årskurs 1-2)
Andra vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund, i skolan.

9 – 11 år
Fjärde vaccinationen mot difteri, stelkramp och kikhosta, i skolan, för barn födda före 2002.

11 – 12 år (årskurs 5-6)
Vaccination för flickor mot papillomvirus (som kan orsaka livmoderhalscancer), dos 1 och 2.

14 – 16 år  (årskurs 8-9)
Femte vaccinationen mot difteri, stelkramp och kikhosta, i skolan, för barn födda 2002 eller senare.

Vaccinationer som bara ges till vissa barn

Det finns ytterligare ett antal vacciner, som inte ingår i det allmänna kostnadsfria barnvaccinationsprogrammet. Det är vaccinationer som ges av särskilda medicinska skäl men även i samband med resor eller vistelse i områden med stor smittrisk. Dessa vaccinationer är inte kostnadsfria och ges inte på BVC eller skolhälsovårdsmottagning.

Hepatit A

Det finns vaccin som ger ett bra skydd mot denna form av hepatit som sprids med förorenat vatten och föda, som kan ges från ett års ålder i två doser, på föräldrars bekostnad på vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

Hepatit B

Hepatit B virus (HBV) sprids genom blodsmitta och är mycket smittsamt. Barn till föräldrar från vissa länder med hög förekomst av HBV erbjuds vaccination BVC inom det allmänna vaccinationsprogrammet det första levnadsåret. I många landsting erbjuds gratis vaccination av alla spädbarn mot HBV, på BVC.

Vattkoppor

Allmän vaccination mot vattkoppor (varicella) förekommer inte och ges endast på särskilda medicinska indikationer. Läs också om sambandet vattkoppor – bältros samt vattkoppor under graviditet.

Hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker. Allmän vaccination av barn förekommer i några länder men inte i Sverige.

TBE

Vaccination mot fästingburen hjärninflammation (TBE) är inte allmän, bekostas av föräldrarna och ges på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar om barnet bor i ett område med hög smittrisk.

Influensa

Vaccin mot influensa ges i vissa fall till spädbarn och barn med vissa sjukdomar.

 

Uppdaterad sept 2016

Faktagranskad av:
Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

shadow

"Extra" vaccinationer

Influensa, TBC, magsjuka orsakad av rota-virus och hepatit B hör till de sjukdomar som föräldrar kan begära en särskild vaccination emot.

Läs merarrow
shadow

Att borsta tänderna

Främsta målet med tandborstning är att barnet lär sig att man ska borsta tänderna. Därför är det viktigt att det blir en positiv sak.

Läs merarrow