Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Barnförsäkring - därför är den så viktig

shadow

En barnförsäkring kan göra stor ekonomisk skillnad både om ditt barn skadas vid ett olycksfall och om det blir allvarligt sjukt. 

Du ska inte behöva oroa dig för ekonomin om ditt barn blir sjukt eller råkar ut för en olycka. En barnförsäkring kan göra stor skillnad om en olycka eller sjukdom skulle leda till funktionsnedsättning av något slag. Samhällets skydd är begränsat – du kan bli berättigad till en ersättning från Försäkringskassan men långt ifrån alla får denna.
En barnförsäkring ger en skattefri ersättning som kan ge ekonomisk trygghet i vardagen när man behöver det som allra mest.

Ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet

Med Trygg-Hansas barnförsäkring TryggaBarn kan du få ersättning bland annat om barnet får en bestående skada, så kallad medicinsk invaliditet. Vid allvarligare skador som leder till att ditt barn inte kan jobba som vuxen, kan barnet i vissa fall även få ersättning för så kallad ekonomisk invaliditet.
Vid vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, som exempelvis cancer, ger Trygg-Hansas barnförsäkring TryggaBarn ett engångsbelopp direkt vid diagnos. Om ditt barn hamnar på sjukhus får du ersättning från första dagen. Om du efter tiden på sjukhus behöver vårda barnet hemma kan du även få ersättning för det. Försäkringen kan också erbjuda ditt barn krisstöd av en legitimerad psykolog vid behov.
Viktigt att veta: När vi hör ordet barnförsäkring tänker vi ofta på att den är bra vid olyckor, men det är faktiskt betydligt vanligare att barn får bestående besvär på grund av sjukdom. Därför är det viktigt att ha en barnförsäkring, då den även innehåller skydd vid sjukdom och inte enbart olycksfall.
Tips: Du som har eller tecknar Trygg-Hansas Gravidförsäkring Extra får rabatt på Trygg-Hansas barnförsäkring. Läs mer nedan.

Unik och kostnadsfri service

Familjehjälpen är en unik service för dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och vill ha vägledning om samhällets stöd och ersättningar, som vad du har rätt till och vart du kan vända dig i olika situationer. Det kan handla om att ditt barn har råkat ut för ett olycksfall, är utsatt i skolan eller har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Vägledningen är alltid kostnadsfri och du får den via telefon på en tid som passar dig. Läs mer om Trygg-Hansas Familjehjälpen här!

Teckna tidigt för större trygghet

Det är klokt att teckna barnförsäkring så snart barnet är fött, gärna direkt efter att barnet har skrivits ut från BB eller annan vård. Om du väntar finns risken att barnet visar symptom på något som senare inte kan försäkras.
Viktigt att veta: En gravidförsäkring går i de allra flesta fall inte över i en barnförsäkring med automatik. Det är också viktigt att veta att skyddet för ditt nyfödda barn är betydligt mer begränsat i en gravidförsäkring än i en barnförsäkring.

Skolans skydd är begränsat

När ditt barn börjar förskola och skola innefattas det av en enklare försäkring via kommunen. Den försäkringen gäller i de flesta fall endast när barnet befinner sig i just förskolan eller skolan, inte på fritiden. Den försäkringen gäller dessutom oftast enbart olycksfall. Ett barn som inte har börjat förskolan är försäkrat bara om du har tecknat en individuell barnförsäkring.
Trygg-Hansas försäkring TryggaBarn är ett viktigt komplement till förskolans/skolans försäkring. TryggaBarn gäller dygnet runt för både olycksfall och sjukdomar.

Gruppförsäkring eller individuell barnförsäkring?

Större arbetsgivare och fackföreningar kan erbjuda möjlighet att teckna en gruppförsäkring som innefattar ens barn. Tänk på att villkoren och ersättningsnivån ofta är begränsade. En individuell försäkring för barnen som gäller vid både sjukdom och olycksfall ger alltid det bästa skyddet.

 

Uppdaterad mars 2018

Granskad av:
Alexandra Gahnström,
Trygg-Hansas expert på barnförsäkringar

Du som har Trygg-Hansas Gravidförsäkring Extra får rabatt när du tecknar barnförsäkring: Du får hela det motsvarande premiebeloppet (upp till 1250 kr) i rabatt första året.
Här kan du läsa mer om Trygg-Hansas barnförsäkring
Här finns information om vår gravidförsäkring

 

play-button
shadow

Familjehjälpen

Familjehjälpen är en service som vänder sig till dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och har behov av vägledning i frågor gällande samhällets stöd och ersättningar.

Läs mer och se filmen härarrow
play-button
Ett barn ler mot kameran vid en barnsäkrad trappa.
shadow

Om barnet faller och slår sig

Den absolut vanligaste olyckstypen bland barn är fallolyckor. Här får du tips på vad du kan göra om ditt barn faller och slår sig.

Se filmen härarrow