Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Vet du om att ditt barn kan ha sämre ekonomiskt skydd än du själv?

Pappa med barn
shadow

Behöver barn en försäkring i Sverige? Vi har ju gratis sjukvård, skolor och tandvård för barn? Samhället tar hand om våra barn, men vad många inte vet är att om ditt barn drabbas av en allvarlig olycka eller sjukdom, är det ofta svårt att få ekonomin att gå ihop. En barnförsäkring kan göra stor skillnad, både för din familj när ni vårdar ert barn, och i ert barns framtida vuxenliv.

I Sverige hjälper samhället till med den vård som behövs men den ekonomiska ersättningen är mycket liten, speciellt om ditt barn inte kan jobba heltid som vuxen. Som vuxen har du ju ofta hunnit arbeta och få en inkomst. Därför kan du få ut lite mer pengar från samhället om du skulle bli allvarligt sjuk eller råka ut för ett olycksfall. Men drabbas ditt barn redan som liten så att hon eller han aldrig kan jobba, blir utbetalningen lägre, resten av livet.

En barnförsäkring kan ge upp till flera miljoner kronor mer

Har du försäkrat ditt barn kan hon eller han få upp till flera miljoner mer än vad samhället kan ge. Pengarna ni får från samhället betalar ni dessutom skatt för medan de ni får ut från en barnförsäkring är skattefria.

Skulle du själv spara ihop till de summor en barnförsäkring kan ge när det hänt något allvarligt behöver du lägga undan flera tusen kronor i månaden.

Privata försäkringsbolag som Trygg-Hansa har barnförsäkringar som täcker många olika typer av sjukdomar och olycksfall, även om det finns undantag. När du köper försäkringen kan du läsa om vad den ger ersättning för och inte.

Så stor kan skillnaden bli vid en allvarlig skada

Här får du ett exempel på hur olika det kan se ut för en familj med eller utan barnförsäkring. I vårt exempel är det Amanda, fem år, som råkar ut för en allvarlig olycka. Hon leker på fritiden, faller och slår i huvudet. Olycksfallet leder till att Amanda får en allvarlig hjärnskada.

Utan barnförsäkring
Efter olyckan får Amanda ligga på sjukhus i två månader. För den tiden och för vården i hemmet som följer kan familjen ansöka om ersättning för Vård av barn (VAB) från Försäkringskassan. Ersättningen för VAB är lite mindre än 80 procent av det en av föräldrarna har i lön, och det finns en maxgräns för hur mycket pengar föräldern får. Senare kan Amanda gå tillbaka till förskolan och börja skolan men hon har fortfarande ett vårdbehov som är större än andra barns. Därför får Amandas familj ett så kallat omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Det är 9 688 kronor i månaden före skatt och betalas ut tills hon fyller 18 år.

Vid 18 års ålder har Amanda fortfarande besvär efter skadan. Det gör att hon inte kommer ut i yrkeslivet och i stället får hon en så kallad aktivitetsersättning. Bidraget är bara 7 403 kronor i månaden före skatt. När Amanda fyller 30 år står det klart att hon aldrig kommer att kunna arbeta till följd av hjärnskadan. Då får hon en sjukersättning på 10 000 kronor i månaden före skatt, resten av livet.

Med Trygg-Hansas barnförsäkring

Om Amanda skulle ha en barnförsäkring hos Trygg-Hansa får familjen 234 000 kronor under den första tiden. Det får de för den tid som Amanda ligger på sjukhus när läkarna har konstaterat att hon har fått en hjärnskada, och tid hon vårdas hemma. Utöver omvårdnadsbidraget från Försäkringskassan får familjen en skattefri ersättning från Trygg-Hansa på 9 500 kronor i månaden. Det får de ända tills Amanda fyller 19 år.

När Amanda blivit vuxen och hennes läkare kan konstatera att hon har kvarstående besvär får hon själv 1 170 000 kronor från försäkringen. Hon får också 9 500 kronor extra i månaden från Trygg-Hansa, och behöver inte klara sig på aktivitetsersättning från Försäkringskassan. När hon vid 30 års ålder får rätt till sjukersättningen från Försäkringskassan, betalar Trygg-Hansa ut en ersättning på 1 800 000 kronor till Amanda.

Totalt ger barnförsäkringen 6 054 600* kronor mer än det Amanda och familjen får från samhället.

*Detta gäller om Amandas föräldrar har valt ett försäkringsbelopp belopp på 1 800 000 kronor.

Just nu får du 20 % på Trygg-Hansas populära barnförsäkring!
Köp barnförsäkring och få rabatt!

Namnen på de olika utbetalningarna

Ekonomisk invaliditet

    • Ditt barn får ett engångsbelopp av Trygg-Hansa om han eller hon förlorar sin förmåga att arbeta som vuxen efter ett olycksfall eller en ersättningsbar sjukdom.

Medicinsk invaliditet
Trygg-Hansa betalar ut ett engångsbelopp om ditt barn drabbas av en bestående nedsättning av funktionsförmågan efter ett olycksfall eller en sjukdom som täcks av försäkringen.

Vårdbidrag
Trygg-Hansa betalar ut en månadsersättning om ni får rätt till omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan för en ersättningsbar sjukdom eller ett olycksfall. Ersättningen betalas ut som längst tills barnet fyller 19 år.

Arbetsoförmåga
Om ditt barn förlorar minst 50 procent av sin arbetsförmåga till följd av en ersättningsbar sjukdom eller ett olycksfall får han eller hon en månadsersättning från Trygg-Hansa, tidigast från 18 års ålder och som längst till 30-årsdagen.

Diagnos allvarlig hjärnskada
Trygg-Hansa betalar ut ett engångsbelopp direkt efter att vården konstaterat att ditt barn drabbats av en allvarlig hjärnskada.

VAB-ersättning till föräldrar
Försäkringskassans ersättning för vård av barn, VAB-ersättning.

Vård hemma efter sjukhusvistelse
Trygg-Hansa betalar ut en ersättning för vård i hemmet efter en sjukhusvistelse i upp till 30 dagar.

Sjukhusvistelse – utbetalning från Försäkringskassan
Försäkringskassans ersättning för vård av barn på sjukhus, VAB-ersättning.

Sjukhusvistelse – utbetalning från Trygg-Hansa
Trygg-Hansa betalar ut en ersättning för sjukhusvistelse. Vid akut inskrivning och för vård på sjukhus i upp till 365 dagar.

Aktivitetsersättning och sjukersättning från Försäkringskassan
Om ditt barn inte kan arbeta får hon eller han en aktivitetsersättning som betalas ut varje månad från 19-årsdagen till 29 års ålder följt av sjukersättning från 30 års ålder.

shadow

Bra och dåliga babysitters

När kan barnet börja sitta i babysitter? Och hur väljer man en bra sådan? Fakta och tips hittar du här.

Läs merarrow
shadow

Fluor

Små barns tänder mår bra av fluor - i lagom doser. Hur mycket fluor har ni i dricksvattnet där ni bor?

Läs merarrow