Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Klimathotet och barns oro

shadow

Sju av tio högstadieelever oroar sig för klimatförändringar. Klimatförändringar oroar barnen mer än risken att själv drabbas av någon allvarlig sjukdom, sakna kompisar i skolan eller att familjen ska få dålig ekonomi. Det visar undersökningar från Trygg-Hansa och Världsnaturfonden, WWF.

– Vi ville också ta reda på om föräldrarna känner till barnens oro, och hur de i så fall bemöter den,  CSR-ansvarig inom Trygg-Hansa (CSR = corporate social responsibility).

I studien ingick barn i åldern 11-15 och deras föräldrar.

Sex av tio barn och över hälften av föräldrarna svarar att de sällan eller aldrig pratar om klimatförändringarna i familjen.
– I samband med Earth Hour pratar man förhoppningsvis lite extra om detta där hemma. Man kan undra varför det är så sällan, om oron faktiskt finns där jämt hos många av barnen. Mer än var fjärde barn svarar att de tror att jorden kommer att gå under på grund av klimatförändringarna, hur påverkas deras framtidstro av detta?
När föräldrarna förklarar varför de inte diskuterar ämnet oftare varierar svaren från ”för skrämmande”, ”för lite kunskap”, ”vill inte oroa i onödan”. Det finns också föräldrar som menar att klimatförändringar är naturliga och ingenting att bry sig om.

Men klimathotet är stort, skrämmande och på riktigt. Både Trygg-Hansa och WWF tycker att det är dags att ta barnens oro på allvar och berätta hur det faktiskt ligger till,  enligt CSR- ansvarig.
– Vi såg att de familjer som pratar om klimatförändringar hemma också är de som försöker göra något åt dem, och förändra sina vanor.

Som försäkringsbolag har Trygg-Hansa all anledning att vilja motverka såväl barnens rädsla som föräldrarnas okunskap. Företaget försäkrar idag vartannat barn i Sverige, och har noterat de ökade problem med ångest och oro bland unga. Det finns fall där ett barns diagnosticerade ångestsjukdom kunnat knytas till oron för klimatet.

Trygg-Hansa kan också konstatera att klimatförändringarna syns i de skador som anmäls: De senaste fem åren har Trygg Hansa haft en ökning av antalet så kallade väderskador – översvämningar pga hällregn, stormskador etc – med omkring 50 procent.

I  rapporten har Trygg-Hansa och Världsnaturfonden WWF gjort ett försök att enkelt förklara vad klimatförändringar är för något, hur de påverkar oss och vad vi kan göra åt dem.
En viktig symbolhandling är att släcka lampan under Earth Hour varje år.

Även om  rapporten kan kännas nedslående så finns det hopp, avslutar Trygg-Hansa och WWF: ”Det är inte för sent att förändra och skapa en bättre värld för kommande generationer – vi har i själva verket världens chans!”

Undersökningen i korthet

• Sju av tio barn mellan 11-15 år oroar sig för klimatförändringarna. Tjejer oroar sig mer än killar.

• Klimatförändringar oroar barnen mer än familjens ekonomi eller att inte ha några kompisar i skolan.

• En av fyra tror att jorden kommer att gå under på grund av klimatförändringarna.
Samtidigt pratar sex av tio barn sällan eller aldrig om klimatförändringar med sina föräldrar.

• Mammor är bäst på att prata om klimatförändringar med sina barn. Bara vart sjunde barn svarar att det oftast är pappan som tar upp frågan, medan vart fjärde svarar att det är mamman.

• Diskussion leder till handling. De familjer som diskuterar frågan mest är också de som svarar att de gör mest för att motverka klimatförändringarna.

• Över hälften av alla barn, och deras föräldrar, svarar att de brukar delta i miljömanifestationen Earth Hour som inträffar i mars varje år.

Text:
Åsa Fagerström, medicinjournalist

Källa: Rapporten ”Världens chans”

shadow

Kränkningar och mobbning

Vad gör du om ditt barn blir utsatt för kränkningar? Och hur kan du minska risken för att andra barn råkar ut för mobbning? Fakta och konkreta tips.

Läs merarrow
shadow

Navelbråck

Vart femte barn föds med navelbråck. Det behöver sällan åtgärdas. Muskelringen runt naveln sluter sig oftast före två års ålder.

Läs merarrow