Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Kränkningar och mobbning

shadow

Vart femte skolbarn har kränkts av någon eller flera skolkamrater under det senaste året. Att bli kränkt en enda gång brukar inte betecknas som mobbning. Det gör det däremot när samma barn utsätts för taskigheter flera gånger, och mår dåligt av detta.

Kränkningar skolelever emellan är allra vanligast i årskurs 3-6. Det handlar oftast om elaka kommentarer eller beteenden, men det förekommer också fysiska hot, påhopp eller tafsande. Minst var åttonde elev har fått en taskig film eller bild på sig själv utlagd på nätet.

De rapporter som Friends har tagit fram visar att många blir kränkta utifrån kön, ofta de som går emot normen om hur tjejer och killar förväntas vara.

Viskningar och menande blickar kan vara svåra att hantera som uttalade taskigheter, men det är svårt att hävda att barnet är utsatt för mobbning (eller mobbing som det skrivs ibland). Om det kommer hot eller kränkningar över sms eller nätet – dokumentera datum, och vad text eller bild består i, ifall det blir aktuellt att anmäla saken.

Var går gränsen för kränkning som brott?

Definitionen av en kränkning är subjektiv, dvs det är en händelse som det utsatta barnet upplever som en kränkning. Att ett barn hävdar att en elak kommentar ”bara var ett skämt” duger inte – om någon mår dåligt av det som hänt kan det ändå betecknas som en kränkning eller mobbning.

Mobbning kan anmälas till polisen, och kan räknas som brott genom t ex reglerna om hot, förtal eller ofredande (5:1 BrB, ofredande, 4:7 BrB).

Ifall någon lurar eller pressar ett barn under 15 år att göra sexuella saker – i fysiskt möte eller på nätet, kan det handla om sexuellt ofredande (och sexuellt ofredande, 6:10 BrB).

Om man behandlar någon illa på grund av till exempel den personens kön eller religion, är det fråga om diskriminering.

Det är numera också fastslaget att det är brottsligt att ta kort eller filma någon som är på toa, i duschen eller halvnaken i omklädningsrummet, utan personens tillåtelse.

Om ditt barn mobbas i skolan

Prata med ditt barn om det som händer. Få barnet att förstå att det inte är hans eller hennes fel – vem som helst kan råka ut för kränkningar, och det är mobbarna som ska ändra sig.

Avge helst inte något tystnadslöfte som du sedan kan bli tvungen att bryta för att kunna ta tag i problemet.

Om det behövs därefter: Prata med ansvarig klasslärare eller mentor. Det är sällan bra att konfrontera mobbarna, eller deras föräldrar, på egen hand.

Om du inte får gehör för en befogad oro hos barnets klasslärare bör du ta kontakt med skolans rektor. Skolan är skyldig att i samråd med föräldrar upprätta ett åtgärdsprogram för att försöka komma tillrätta med situationen.

Om du upplever att ni inte får tillräckligt gehör hos skolan kan du kontakt med utbildningsförvaltningen. (För privata skolor gäller skolans styrelse.)

Du kan också vända dig till skolinspektionens barn- och elevombud, BEO för att få hjälp. Om BEO kommer fram till att de som ansvarar för skolan inte gjort allt de borde för att stoppa kränkningarna kan de hjälpa er kräva skadestånd.

Ett bra tips ifall det verkligen handlar om mobbning är att dokumentera allt som händer. För dagbok med tid, plats och inblandade för allt ditt barn utsätts för och annat som sker på skolan. Skriv noteringar från möten med skolan, spara alla mail eller inlägg på nätet med kränkningar (till exempel som skärmdump). Om det blir det en utredning är sådana uppgifter viktiga.

Förebygg mobbning – hemma och i skolan

Prata mycket om kamratskap och utanförskap, och försök att verkligen lyssna på ditt barns berättelser om det hänt något i skolan. Förklara för ditt barn hur man kan hantera konflikter, och försök att själv lösa familjens meningsskiljaktligheter på ett bra sätt. Fundera över hur ni pratar hemma, förekommer det ”skitsnack” om andra? Vad förmedlar du till ditt barn att det är okej att säga?

Passa på att prata med ditt barns kompisar, och lär dig deras namn när du besöker skolan. Fråga gärna hur det står till om du märker att någon verkar ledsen – att ”ingen” bryr sig är en sorglig känsla.

Ifall du ser något taskigt som händer – säg ifrån, även om du inte känner de inblandade barnen. Då visar du både de som retas och den som blir utsatt att du är en vuxen som ser och bryr sig. Och om du misstänker att något barn far illa, ta upp det med personalen.

Undvik att prata illa om skolans personal, eller andra föräldrar, inför ditt barn – även om du är kritisk.

Men visst kan även skolans vuxna göra fel. I Friends rapport uppgav sju procent av de svenska skolbarnen att de blivit kränkta av någon vuxen i skolpersonalen under det senast året.

Var en positiv förebild på fotbollen eller gympan

Du är en förebild som idrottsförälder, både för ditt eget och för andras barn. Din uppmuntran och din positiva attityd sprider en god stämning i gruppen. Våga säga ifrån om du hör eller ser att någon förälder använder ett negativt språkbruk eller beteende i samband med match eller tävling.

Kom ihåg är det är ledarens roll att leda gruppen, inte föräldrarnas. Om du däremot upplever att en ledare kränker barnen, kontakta verksamhetens ledning.

Fixering vid resultat och prestation skapar hierarkier som kan leda till kränkande situationer för de som inte hör till de duktigaste.
Fråga hellre ”Hade du roligt idag?” än ”Gick det bra idag?”.

Uppdaterad maj 2016

Författare:
Åsa Fagerström, medicinjournalist

Källor och länkar

För varje år får BRIS, Barnens rätt i samhället, kontakt med allt fler olyckliga barn och ungdomar – år 2012 var det över 28 718 kontakter via telefon, mail och chat. Bris har en sajt för föräldrar, där du kan få råd, men också stöd via telefon angående om du har bekymmer med ditt barn eller din tonåring.

Friends – tillsammans mot mobbning.

shadow

Låt barnet påverka, inte bestämma

En dag upptäcker det lilla barnet att det kan påverka sin omgivning. Dig. Andra. Och barn kan få bestämma över vissa saker i sitt liv - men inte allt.

Läs merarrow
shadow

Vikt, blodsocker och graviditetsdiabetes

Om sockerhalten i blodet är hög under graviditeten får kvinnan göra ett så kallat belastningsprov. Det visar på eventuell graviditetsdiabetes.

Läs merarrow