Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Trygg-Hansas Alkoboj

Trygg-Hansas livboj med en kvinna på en brygga i bakgrunden
shadow

Varannan person som drunknar i Sverige har alkohol i blodet. En slutsats är att bad och alkohol inte hör ihop. Trygg-Hansas livbojar har därför fått sällskap av en Alkoboj*, som uppmuntrar dig att tänka till en gång extra innan du badar med alkohol i kroppen.

– Med alkohol i kroppen är det lätt att bli övermodig, alkohol försämrar både omdöme och förmåga. Tyvärr har varannan person som drunknar i Sverige alkohol i blodet och min uppmaning är därför att vänta med doppet om du har druckit alkohol, säger Alexandra Gahnström, vattensäkerhetsexpert på Trygg-Hansa.

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa tycker närmare fyra av tio (38 procent) svenskar att det är okej att dricka alkohol i anslutning till bad. Män tycker i högre utsträckning än kvinnor att det är okej att kombinera alkohol och bad, medan närmare hälften av alla män (46 procent) tycker att det är okej delar bara tre av tio (30 procent) kvinnor den uppfattningen.

Drygt sex av tio (63 procent) svenskar uppger att de någon eller flera gånger har druckit alkohol i samband med bad. Även här är män överrepresenterade, drygt sju av tio (71 procent) uppger att de druckit alkohol och badat medan drygt hälften (54 procent) av kvinnorna uppger samma sak.

Alkobojen är en påminnelse

En slutsats är att bad och alkohol inte hör ihop. Trygg-Hansas livbojar har därför fått sällskap av en så kallad Alkoboj*, som en påminnelse om att man inte bör bada om man har druckit alkohol. Denna Alkoboj finns på tolv platser runt om i landet där fest och bad är vanligt förekommande.

 

*Trygg-Hansas Alkoboj: Tidigare fanns även en alkomätare kopplad till en app vid varje Alkoboj så att du själv kunde mäta din promillehalt. Dessvärre har Apple och Google ändrat sina regler kring appar som kan användas för att mäta eller uppskatta promillehalt i blodet. Det innebär att Alkobojen/DrinkMate just nu inte återfinns i vare sig App Store eller Google App. I nuläget kan vi därför inte få ut den uppdatering som krävs för att appen ska fungera. Vi hoppas kunna lösa detta, men kan just nu inte säga något om när det i så fall blir.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1000 intervjuer genomförts under perioden 31 maj till 6 juni 2018, vilket ger en svarsfrekvens på 61%. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

play-button
En man och ett barn står på en strand och håller i en livboj från Trygg-Hansa.
shadow

Kasta livbojen rätt och rädda liv

Livbojen är en enkel och fantastisk livräddare. Se vår film om hur du kastar en livboj. Här kan du som organisation eller privatperson också beställa en.

Se filmen härarrow