Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Fyraårskontrollen

shadow

I dagens fyraårsundersökningar ingår bland annat syn- och hörselundersökning, samt noteringar om barnets språk, motorik och kognitiva utveckling.

BVCs fyraårsundersökning, fyraårskontrollen, infördes på 1960-talet. Då mådde de flesta barn bra rent fysiskt – det fanns vaccinationsprogram mot tuberkulos och polio och tillgång till antibiotika vid infektioner. Vad som betonades alltmer var kontrollen av barnets utveckling och psykiska hälsa.

Vad kontrollerar man i dagens fyraårsundersökning?

De avvikelser som man idag i första hand tittar efter vid fyraårskontrollen är:

• Syn- och hörselnedsättningar

• Språk- och talstörningar – barnets språkutveckling

• Cerebral pares, hjärnskador

• Mental retardation

• Tecken på adhd och andra neuropsykiatriska diagnoser

Vad händer på BVC?

Undersökningen utgår från att barn går igenom olika utvecklingsstadier och i fyraårsåldern kan förväntas klara av vissa saker, såsom t ex att kunna rita en enkel ”gubbe”. Ofta blir det en huvudfoting – ett vanligt sätt för barn att rita människor där ben/fötter utgår från huvudet, dvs huvudet är figurens ”kropp”.

Barnet får bl a prova att:

• gå balansgång

• trä pärlor på tråd

• rita en huvudfoting

• rita av ett kors

Sjuksköterskan noterar om barnet kan förstå instruktioner som består av flera delar.
Barnet får visa att det kan namnen på några färger och räkna tre föremål.
Sjuksköterskan frågar också vissa saker, till exempel ifall barnet leker med andra barn.

Vid fyraårskontrollen undersöks även syn och hörsel. Inför denna första synundersökning kan det vara bra att förbereda barnet på att han eller hon kommer att få en lapp för ögat vid undersökningen.

Uppdaterad maj 2015

Författare:
Åsa Fagerström, medicinjournalist

shadow

Förskola och familjedaghem

Kommunal eller privat förskola? En särskild pedagogik eller ej? Såhär ser utbudet av den svenska barnomsorgen ut.

Läs merarrow
shadow

Gravid vecka 35

Vila, promenera... förbered förlossningen! Det kan kännas bra att läsa på om smärtlindring och att skriva ett förlossningsbrev vid den här tiden.

Läs merarrow