Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Barn

Ibland oroar vi föräldrar oss för våra barns beteenden men det kan vara svårt att veta när och hur vi ska agera. Här hittar du artiklar som rör barns psykiska hälsa och några tips på vad du som förälder eller annan vuxen kan göra på egen hand.

Viktigt

Innehållet på denna webbplats är till för informationsbruk. Avsikten är inte att materialet  ska ersätta professionell rådgivning eller behandling.

shadow

Ångest och oro

Ångest hos ett barn kan övergå i vrede mot andra för att minska obehaget. Om barnet alltid klandrar sig själv kan ångesten istället leda till depression.

Läs merarrow
play-button
shadow

Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar

Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de lider av psykisk ohälsa fördubblats och idag har nästan hälften av 15-åringarna denna typ av besvär.

Se filmen härarrow