Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Förgiftning genom kemiska medel

shadow

Många kemiska produkter som finns i hemmen är relativt ofarliga, medan andra innebär stor förgiftningsrisk.

Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn. Ofta kommer barnen åt produkterna när de används – förvara därför alla farliga hushållskemikalier i ett särskilt låsbart skåp, alltid i originalförpackningen. Läs varningstexter och skyddsföreskrifter på förpackningen.

Notera att vissa kemikalier är så farliga att de överhuvudtaget inte bör förvaras hemma, t ex lut och starka syror. Tänk på att även maskindiskmedel är kraftigt frätande och bör förvaras utom räckhåll för barn.

Om barnet fått i sig någon frätande kemikalier

Åtgärder:

• Skölj omedelbart ur munnen.’

• OBS Framkalla aldrig kräkning om ett barn svalt frätande kemikalie!

• Ring Giftinformationscentralen, tel 112.

• Uppsök sjukhus.

Om barnet fått i sig lösningsmedel

Åtgärder om barnet svalt lösningsmedel/bränsle av fotogentyp (till exempel bensin, fotogen, lacknafta, lampolja och tändvätska):

• Ge barnet ev. lite grädde eller kex med smör.

• OBS! Framkalla aldrig kräkning om ett barn svalt lösningsmedel!

• Kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

• Uppsök sjukhus om barnet hostar, kräks eller visar tecken på slöhet.

• Ofta kommer symtom med hosta, feber och tecken till lunginflammation flera timmar efter intaget av petroleumprodukter.

Faktagranskad av:
Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Bra att veta

•  Vid mindre akuta ärenden kan Giftinformationscentralen nås via telefon 010-456 67 00 eller på Giftinformationscentralen.

shadow

Förgiftning genom läkemedel

Även vissa receptfria preparat, som järnmedicin och värktabletter, kan ge förgiftning hos barn som stoppar i sig dem.

Läs merarrow
play-button
shadow

Håll samtalet vid liv

Vi pratar med våra barn redan när de ligger i magen och sedan fortsätter vi prata med dem under uppväxten. Men i tonåren tystnar ofta samtalet. Hur närmar vi oss våra tonåringar på ett sätt …

Se filmen härarrow