Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Svampförgiftning

shadow

Svampförgiftningar är mycket farligare än bär- och växtförgiftningar.

Var noggrann när ni är ute i skogen, så att ni verkligen känner igen de svampar ni plockar! Giftiga svampar innehåller flera sorters gifter (så kallade toxiner) som kan ge upphov till olika symtom.

Symtom efter ett par timmar – eller dagar

Symtomen dyker oftast upp 2-4 timmar efter intag. Men vissa svampar (t ex röd flugsvamp) kan ge upphov till dessa symtom redan efter en halvtimme, tillsammans med ökad salivbildning, darrighet, oro och förvirring.

En del svamptoxiner kan också ge symtom först efter 1-2 dygn med magont, huvud- och muskelvärk och minskad urinproduktion.

Farliga svampar smakar behöver inte smaka illa

Lukt och smak kan INTE avgöra om en svamp är giftig eller inte. De allra farligaste giftsvamparna smakar inte illa! Flera hundra svampar innehåller gifter som ger upphov till illamående, kräkningar, magont och diarréer. Se bilder på de farligaste förgiftningssvamparna här nedan.

Åtgärder

• Framkalla kräkning inom 30 minuter efter misstänkt intag av giftig svamp. Uppsök sjukvården.

• Försök identifiera den giftiga svampen. Ta med rester av svampen till sjukhus – om du kan hitta några sådana.

• Ge medicinskt kol om det finns hemma.

• Om ni misstänker att ett barn ätit av de giftigaste svamparna är sjukhusvård alltid nödvändig.

• Ring Giftinformationscentralen, tel 112 för råd om du är osäker på vad du ska göra.

Uppdaterad sept 2015

Faktagranskad av:
Henrik Arnell, barnläkare, överläkare
Michael Krikorev, svampexpert

Läs mer:

Bilder på de svampar som orsakar de farligaste svampförgiftningarna:
Vit flugsvamp

Lömsk flugsvamp

Gifthätting

Olika spindelskivlingar

Stenmurkla

Ytterligare fakta och bilder på andra svampar hittar du hos Svampguiden
Läs också mer om giftiga växter och bär.

•  Vid mindre akuta ärenden kan Giftinformationscentralen nås via tel 010-456 67 00 eller på Giftinformationscentralen.

shadow

Alkohol och barn

Alkohol i andra former finns inte bara i drycker. Även en mindre mängd kan vara skadlig för små barn. Fråga barnet exakt vad och hur mycket det druckit.

Läs merarrow
shadow

Träna barnets smaksinne

Att lära sig urskilja smaker och sätta ord på sina matupplevelser - ökar inte bara sinnesintrycken, utan också ordförrådet. Blunda och beskriv!

Läs merarrow