Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Epiglottit - struplocksinflammation

shadow

Akuttillstånd – Omgående till sjukhus!

En numera hos barn lyckligtvis ovanlig infektionssjukdom i luftvägarna är den fruktade struplocksinflammationen, epiglottiten.

Infektionen orsakas oftast av bakterien Haemofilus influenzae, och leder till en kraftig svullnad av struplocket och angränsande slemhinna.

Tack vare ett vaccin mot denna bakterie är nu såväl akut struplocksinflammation som haemofilus-orsakad hjärnhinneinflammation mycket ovanliga sjukdomar hos barn. Detta vaccin ingår numera i de flesta länders allmänna vaccinationsprogram – i Sverige sedan 1993. De flesta som numera drabbas är därför födda före 1993, och därmed ovaccinerade. Akut struplocksinflammation är därför inte längre en barnsjukdom utan en vuxensjukdom.

Symtom

Det typiska vid struplocksinflammation är det snabba förloppet. Barnet får hög feber, blir kraftigt allmänpåverkat (”inte sig likt”) och mycket ont i halsen. Smärtorna i halsen gör att barnet inte kan svälja, inte ens sin egen saliv. På grund av halssvullnaden tillstöter snabbt andningsbesvär.

Behandling

Barnet måste omgående till sjukhus för att undersökas och behandlas. Barnet läggs in och får antibiotika i blodet (intravenöst).

Efter ett par dagar på sjukhus kan barnet skrivas ut med fortsatt antibiotikabehandling.

Uppdaterad aug 2014

Faktagranskad av
Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

shadow

Förkylning

Aaatjo! Förkylningstider med rinnande näsa och hosta halva natten? Här får du tips på hur du tar hand om ditt förkylda barn på bästa sätt.

Läs merarrow
shadow

Skydda ditt barn mot miljögifter

Perfluorerade ämnen i vinterjackan. Bromerade flamskyddsmedel i TVn och den nya soffan. Eftersom barn är känsligare för kemikalier än oss vuxna bör vi undvika att de utsätts i onödan.

Läs merarrow